AkkerbouwOpinie

Goed imago

Eind deze maand is de eerste Week van de Akkerbouw. Een week lang eist de akkerbouwsector de aandacht op.

Het beeld dat de burger heeft van de landbouw, meer specifiek de akkerbouw, is niet slecht. Uit een onderzoek vorig jaar in opdracht van Nieuwe Oogst komt een positief beeld naar voren. De akkerbouw krijgt van de burger een ruime voldoende, een 7,3. Met name wordt de akkerbouwer als beheerder van het landschap gewaardeerd, niet in de laatste plaats vanwege de bloemrijke akkerranden, aldus het onderzoek.

De akkerbouw kan in de samenleving een potje breken. Krijgt een vleesvarken op weg naar het slachthuis een bloedneus, dan is de kans groot dat het streepje bloed op de buitenkant van de vrachtwagen een paar dagen in het nieuws is, zelfs Kamervragen zijn niet uitgesloten. Wanneer een akkerbouwer met zijn spuitkar in de sloot valt, wordt dat in de regel als een incident afgedaan. Vervelend, zeker, maar in de publieke opinie wordt het niet ervaren als de manifestatie van iets wat in de akkerbouw structureel mis is. Terwijl de burger wel moeite heeft met de akkerbouwer die veel gif spuit. Ook een op zich heftige kwestie als die van bijensterfte en neonicotinoïden lijkt op een of andere manier niet aan de akkerbouw te willen kleven.

Waarmee niet is gezegd dat de akkerbouwer zich maar alles kan veroorloven. Ook goede relaties moeten onderhouden worden. Vandaar ook het initiatief van het Productschap Akkerbouw samen met LTO Akkerbouw en NAV om eind augustus een Week van de Akkerbouw te organiseren. Zo’n week met onder meer een akkerbouwcongres, het bakken van de grootste pannenkoek en 35 akkerbouwbedrijven die hun poorten openzetten, werkt als een poetslap op het imago. Mooi om ieder jaar even te doen.

Aan de andere kant moet je je er ook niet te veel van voorstellen. Vaak hebben bezoekers van dit soort dagen op voorhand al een speciaal plekje in hun hart voor het bedrijf dat ze gaan bezoeken. Degenen met wie je echt een praatje zou willen maken, jongeren uit de grote steden, die komen niet.

Beheer
WP Admin