Gezonde melkveehouderij - videoregistratie

Wat zijn de kosten van mastitis in de vrije markt?

Henk Hogeveen schetst het probleem van preventieve kosten versus faalkosten. Daarnaast gaat hij dieper in op de faalkosten van mastitis en schets hij de totale kosten van mastitis. Ook zal hij de kostenontwikkeling rondom mastitis in de vrije markt uitleggen nu het melkquotum verdwijnt.

Henk Hogeveen

Henk Hogeveen

Henk is opgegroeid op een melkveebedrijf en afgestudeerd aan Wageningen Universiteit in 1989. Van 1989 tot 1994 heeft hij op de Faculteit Diergeneeskunde promotieonderzoek gedaan naar automatisch diagnose van mastitisproblemen. Daarna heeft hij bij een aantal onderzoeksinstituten gewerkt op het gebied van diermanagement, automatisering, melkkwaliteit en diergezondheid. Sinds 2001 werkt hij tussen Wageningen Universiteit (leerstoelgroep Bedrijfseconomie) en de Faculteit Diergeneeskunde (Departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren). Eerder dit jaar is Henk benoemd als persoonlijk hoogleraar Management van Diergezondheid. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op productieaandoeningen in de melkveehouderij, waarin hij inmiddels wereldwijd een vooraanstaande positie heeft opgebouwd. Hij heeft onder andere veel onderzoek gedaan naar economische effecten van mastitis.