Gezonde melkveehouderij - videoregistratie

Uiergezondheid op een groot melkveebedrijf

Erik Wensink legt uit waarom hij heeft gekozen voor twee koeienrassen: Holsteiners en Fleckvieh-koeien en wat deze keuze hem oplevert. Daarnaast gaat hij in op de uiergezondheid op zijn bedrijven.


Erik Wensink

Erik is melkveehouder in Duitsland en heeft 2 bedrijven. Op het ene bedrijf melkt hij 600 Holsteiners en op het andere bedrijf melkt hij 1.400 Fleckvieh-koeien. Erik legt uit waarom hij heeft gekozen voor twee koeienrassen, en wat deze keuze hem oplevert.