Gezonde melkveehouderij - videoregistratie

Nut van jaarlijks graslandonderhoud

Mark de Beer vertelt aan de hand van de stelling: “Goed gras is groen, slecht gras ook…” over het nut van jaarlijks graslandonderhoud. Hij deelt de resultaten van zowel veldproef als voederproef en toont het jaarlijks rendement van graslandvernieuwing.


Mark de Beer

Mark is productmanager mais en voedergrassen bij Limagrain en daarnaast weidecoach bij de Stichting Weidegang. Mark gaat in op het nut van graslandonderhoud en de impact van goed grasland op uw bedrijfsvoering. Daarnaast deelt hij de resultaten van veld- en voederproeven.