Gezonde melkveehouderij - videoregistratie

Effect van voeding op de pens tijdens transitie

Kasper Dieho deelt de uitkomsten van zijn Penswandadaptatie-onderzoek. En gaat in op het anatomische en functionele aanpassingsvermogen van de penswand. Hij deelt zijn conclusies en gaat in op de betekenis hiervan voor de wetenschap en in de praktijk.


Kasper Dieho

Na april 2007 afgestudeerd te zijn als dierenarts in Utrecht heb ik ruim 3 jaar gepraktiseerd en gedoceerd als dierenarts herkauwers bij de Buitenpraktijk van de Faculteit Diergeneeskunde en later de Universitaire Landbouwhuisdierenpraktijk (ULP). Onderzoek had al tijdens de studie en ook in de praktijk mijn speciale interesse. Daarom switch gemaakt en eind 2010 bij de Gezondheidsdienst voor Dieren terecht gekomen om Fase 1 van het “Weerbaar Vee” project uit te voeren. In oktober 2011 begonnen aan mijn promotieonderzoek “Adaptatie en functie van de pens bij melkvee” bij de Animal Nutrition Group van de Animal Sciences Group, Wageningen UR. Dit onderzoek focust zich op anatomische en functionele aanpassing van de penswand en aanpassing van het pensmicrobioom bij koeien in de droogstand en transitie.