Gezonde melkveehouderij - videoregistratie

Houd SARA buiten de deur

Jan Veling gaat dieper in op Subacute Ruminal Acidosis (SARA) oftewel subacute pensverzuring. Hij beantwoord tijdens zijn presentatie de volgende vragen:

 

  • Waarom praten over SARA?
  • Wie of wat is SARA?
  • Hoe herken ik SARA?
  • Hoe houd ik SARA buiten de deur?

 


Jan Veling

Jan Veling is na zijn studie diergeneeskunde gestart in de praktijk, waar hij ervaring heeft opgebouwd als rundveedierenarts. Hierna heeft Jan zeven jaar gewerkt bij het toenmalige CLO-instituut voor de veevoeding “De Schothorst”. Vanaf 1991 is Jan werkzaam bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. Jan is vanaf 2001 specialist veterinaire diervoeding en is in 2004 gepromoveerd op een proefschrift over salmonella bij melkvee. Jan heeft altijd een voorliefde gehad voor veterinaire bedrijfsadvisering. Bij veterinaire bedrijfsadvisering speelt de voeding en de relatie tussen gezondheid en voeding een cruciale rol. Binnen de GD is Jan is betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten die veehouders ondersteunen bij gezonde voeding. Een voorbeeld daarvan is de Mineralencheck, een instrument om via tankmelk informatie te krijgen over de mineralenvoorziening van de koppel.