AlgemeenAchtergrond

Glyfosaat onder vuur

Glyfosaat kan nateelten schaden. Het middel verdient diepgaand onderzoek.

Het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat lijkt minder veilig voor nateelten dan gedacht. Ontkiemende volggewassen kunnen beschadigd worden door voorafgaande onkruidbespuitingen. Dat blijkt uit onderzoek op de universiteit van Hohenheim in Duitsland. Daar is gevonden dat kiemende wintertarwe in geval van direct- en mulchzaai schade ondervindt van glyfosaat dat vrijkomt uit verterende onkruidwortels.

De vondst is opmerkelijk. Glyfosaat, groot gemaakt door Monsanto als Roundup, staat in landbouwkundige kring te boek als zeer bruikbaar en uiterst veilig. Het mag volgens voorschrift tot enkele dagen voor opkomst van allerlei gewassen worden gespoten. In geval van graslandvernieuwing (kweekbestrijding) mag zelfs in een doodgespoten zode worden doorgezaaid. Het is niet voor niets ’s werelds meest gebruikte herbicide. Het is effectief en relatief goedkoop, en scoort qua milieubelasting veel beter dan andere herbiciden. Glyfosaat dat niet door planten wordt opgenomen en op de bodem belandt, bindt zich aan bodemmineralen of wordt direct afgebroken door het bodemleven.

Maar nu komt uit rottende wortelpuntjes ook nog werkzaam glyfosaat vrij, en dat tast kiemend zaad aan. Voor de goede orde zij wel vermeld dat glyfosaat nu niet meteen van zijn voetstuk valt. Het gaat in Hohenheim om slecht bufferende gronden. Nederlandse graanboeren en veehouders hoeven zich niet meteen zorgen te maken over de inzetbaarheid van glyfosaat.

Niettemin, misschien doodt vrijkomend glyfosaat kiempjes niet meteen, maar geeft het indirecte schade. Wellicht verzwakt het kiempjes zodanig dat ze gevoeliger worden voor virussen, schimmels en bacteriën. In dat geval kan een langere wachttijd misschien op meer gronden leiden tot een betere start van graan- en grasgewassen. De zaak vraagt erom tot op de bodem te worden uitgezocht. Glyfosaat is er belangrijk genoeg voor. Monsanto mag dit signaal niet negeren.

Beheer
WP Admin