Foto: ANP AlgemeenNieuws

Glastuinbouw pareert kritiek op CO2-prestaties

De glastuinbouw handelt volgens de gemaakte wet- en regelgeving betreffende CO2-emissies. Dat stelt Glastuinbouw Nederland als reactie op berichtgeving van NRC vorige week dat het ministerie van LNV grote tuinders geholpen heeft zich terug te trekken uit het Europese CO2-systeem ETS. Hoewel de glastuinbouw meer CO2 uitstoot dan afgesproken, worden er nog geen heffingen opgelegd.

Het ministerie van LNV stelt als verklaring voor het uitblijven van heffingen dat het achterloopt met het CO2-heffingssysteem. Toch lijken verrekeningen onderweg. In 2017 ging de glastuinbouw over de toegewezen emissieruimte van 5,1 megaton heen, dat leidde niet tot maatregelen omdat het systeem de mogelijkheid heeft opgebouwde reserves in te zetten (banking).

Het kan zijn dat de gegevens over 2018 wel tot een verrekening leiden. De gegevens over de CO2-uitstoot worden komende maand bekendgemaakt. De mogelijk grotere CO2-emissie dit jaar is het gevolg van ontwikkelingen die buiten de invloed van de Nederlandse tuinders liggen, zoals het in werkelijkheid grotere sectorareaal dan is berekend in prognoses, zo stelt Glastuinbouw Nederland.

Nederlands CO2-systeem functioneert zoals beoogd

Volgens LNV borgt het Nederlandse CO2-sectorsysteem dat het klimaatdoel gehaald zal worden. Volgens Glastuinbouw Nederland functioneert het CO2-sectorsysteem zoals beoogd. “Er kan tot op individueel bedrijfsniveau worden bepaald welke bijdrage voor de totale sector is geleverd aan de CO2-emissie. Er is een methode om een landelijke optelsom te maken die wordt vergeleken met de sectorale doelstelling en er is een methode om een overschrijding te verrekenen met de individuele bedrijven gerelateerd aan de mate van CO2-emissie op het bedrijf.”

Beheer
WP Admin