AlgemeenAchtergrond

Glasgroentemarkt blijft vooralsnog versnipperd

Is de totale afzetmarkt voor glasgroente veel opgeschoten met de geplande fusie van telersverenigingen Best Growers Benelux (BGB) met Versdirect.nl en de overstap van Coforta-telers naar Fresq? Het aantal verkopende partijen op de markt slinkt immers niet, waardoor versnippering blijft en een nieuwe status quo ontstaat.

Bij fusie van BGB en Versdirect.nl gaan de producten straks efficiënter door het afzetkanaal met de vier bestaande afnemers uit de handel (Combilo, Levarht, Scherpenhuizen, Haluco).

Binnen Fresq is nu duidelijk dat de Coforta-telers volgend jaar nog niet in de bestaande verkoopdochters zijn opgenomen, maar een eigen verkooptafel krijgen. Feitelijk vormen deze Coforta-telers komend seizoen voor deelmarkten een nieuwe partij. Bij Coforta waren ze niet actief op de hele afzetmarkt. Komend seizoen kunnen meer afnemers de verkopers van deze telers bellen.

Toch is winst geboekt. Binnen Coforta is door het vertrek van de ontevreden telers een splijtzwam verdwenen. Meer energie kan naar belangrijkere zaken.

Verder zal Fresq zich door de omzetverdubbeling nadrukkelijker als marktleider opstellen. Dat zal de regie op de afzetmarkt verbeteren.

En natuurlijk verbetert de samenwerking van BGB en Versdirect.nl met afnemende handelshuizen en trekken ze samen op in dossiers als GMO, maar het effect op de hele keten zal niet groot zijn.
Echter, er is ook een andere conclusie te trekken. De genoemde afzetorganisaties BGB, Versdirect.nl en Fresq denken voorlopig niet opnieuw aan fusie. De organisaties hebben geruime tijd nodig om de nieuwe organisatie in te richten en telers te integreren. Van deze partijen moet voorlopig dus niet veel worden verwacht.

BGB en Versdirect.nl hebben niet voor de oude marktleider Coforta gekozen. BGB en Versdirect.nl zijn voorlopig van de markt. Coforta lijkt daardoor in het Nederlandse landschap niet snel in een fusie te geraken met een aansprekende partner. Samenwerkingsconstructies als associaties van producentenorganisaties (APO) zijn ook van de baan. Misschien is wel iets te verwachten van een nieuw concept als topcoöperatie.

Op korte termijn is de kans klein dat er verdere fusies zullen plaatsvinden. Zo liggen de kaarten, nu stichting Stap bij afzetorganisaties en telersverenigingen gaat inventariseren welke verdere mogelijkheden voor bundeling en fusie er zijn.

Stap juicht de recente beweging van telers toe, maar zal toch ook moeten zien dat meer nodig is om echt een verschil te maken. Goed dus dat deze partij twee jaar uittrekt voor haar werk.

Beheer
WP Admin