RundveeNieuws

Gips voor betere beschikbaarheid nutriënten

Waardenburg – In project Koeien & Kansen probeert deelnemer Kees van Wijk de benutting van de meststoffen te verhogen door gips op het grasland te strooien.

Hoewel de zuurgraad (pH) van de bodem goed is laten veel bodemanalyses toch lage beschikbaarheid van calcium (Ca) en fosfaat (P) zien. Akkerbouwers strooien bij lage beschikbaarheid van de genoemde elementen gips. Als experiment heeft Van Wijk nu ook 3 ton gips per hectare op een aantal graspercelen gestrooid. Het is de bedoeling dat het bodemleven er door gestimuleerd wordt en dat het de beschikbaarheid van elementen Ca en P vergroot. Om het effect van gips te kunnen beoordelen heeft Van Wijk de behandeling op een aantal percelen overgeslagen.

Beheer
WP Admin