AlgemeenAchtergrond

Gibo: inkomen melkveehouder daalt met 54.000 euro

Het inkomen van melkveehouders is in de eerste negen maanden van 2009 met 54.000 euro gedaald.

Het gaat hier om het bedrag dat beschikbaar is voor privé, aflossing en reservering. Dat meldt accountantskantoor Gibo.

De daling is vooral een gevolg van de lage melkprijs. De Gibo Groep verwacht dat het inkomen over heel 2009 daalt met 47.000 euro, bij een bedrijfsproductie van 775.000 kilo melk. De melkprijs ligt volgens het accountantsbureau de eerste negen maanden van dit jaar 11 cent lager dan in 2008. De uitgaven liggen dit jaar ook wat lager, waardoor de beschikbare middelen per kilo melk zijn gedaald met zo’n 9 cent. De Gibo Groep baseert deze resultaten op bedrijfsvergelijkingen van 151 melkveebedrijven.

Door de quotumverruiming is er volgens Gibo in 2009 bijna 25.000 kilo meer gemolken. Dat compenseert de inkomensdaling door de lagere melkprijs enigszins. Grootste daler bij de kosten is het krachtvoer. Het gaat om zo’n 6.500 euro, ondanks de hogere melkproductie per bedrijf.

Beheer
WP Admin