VarkensNieuws

Gezondheidsdenken komt maar langzaam van de grond

Ommen – Dierenartsen en bedrijfsadviseurs hameren al jaren op het belang van gezonde varkens. In de praktijk gaat het echter nog niet snel genoeg met het terugdringen van slachtafwijkingen en het beperken van het antibioticagebruik. ‘De knop’ moet bij veel boeren nog om.

“Om de concurrentie met het buitenland aan te kunnen moet er volop worden ingezet op het verlagen van de voederconversie. Dat kan alleen met gezonde varkens die geen slachtafwijkingen laten zien aan de slachtlijn”, zo vertelde Jan Schuttert afgelopen vrijdag op het symposium ‘Saubere Schweine für Ecolabel; gezondheidseisen voor de Duitse markt’.  Het symposium, georganiseerd door handelshuis Schuttert, stond in het teken van het terugdringen van slachtafwijkingen.

Aanleiding voor het symposium zijn de inkoopvoorwaarden van slachterij Tönnies. Het bedrijf vraagt in toenemende mate naar varkens die verkocht kunnen worden onder het Duitse Ecolabel. Voorwaarde daarbij is dat het percentage aangetaste organen maximaal 60 procent is ten opzichte van het slachterijgemiddelde.

Dat het in de praktijk nog niet meevalt om het aantal slachtafwijkingen terug te dringen, bleek het duidelijkst uit de presentatie van Mart Smolders. Zo liet hij de aanwezigen zien dat nog altijd 56 procent van de Nederlandse slachtvarkens positief scoren op Pleuritis en 58 procent van de geslachte varkens longontsteking hebben gehad in hun leven. Opvallend is dat de scores in de slachthuizen gemiddeld een stuk lager uitpakken. Dat komt volgens Smolders doordat in de slachthuizen vaak alleen de recente infecties worden aangemerkt als afwijkend.

Andere veel voorkomende slachtafwijkingen zijn leverletsels en maagzweren. Deze afwijkingen zorgen voor een flinke economische schade. Zo zorgt een zwaar aangetaste lever voor €4,30 aan schade in de vorm van een vertraagde groei,  hogere voederconversie en een korting op de uitbetaling. Bovendien zorgt een aantasting van de long of de lever ervoor dat andere ziekteverwekkers ook makkelijk vat krijgen op de dieren. Zo grijpen ziektes als PRRS, APP en circo allemaal op elkaar in.

Dat er nog een wereld te winnen is op gezondheidsgebied heeft op de eerste plaats met de varkenshouder zelf te maken. Aspecten die op veel bedrijven onvoldoende aandacht krijgen zijn bijvoorbeeld: de contactstructuur, overlegbeleid, het hebben van een protocol voor de afvoer van kadavers, schoon drinkwater en het goed behandelen van biggen. Het juist en consequent uitvoeren van ingezet beleid is daarbij van het allergrootste belang. En juist op dat punt schort het nogal eens, zo bleek uit diverse presentaties op het symposium. Blijkbaar is het gezondheidsdenken op veel bedrijven nog onvoldoende ingeburgerd.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin