AlgemeenOpinie

Gezondheid gewassen in gevaar

Eerst goed alternatief voordat Productschap Akkerbouw wordt afgebroken.

Het kabinet wil de productschappen van alle sectoren opheffen. Hoe en wanneer is nog niet duidelijk. De discussie óf de productschappen verdwijnen, is waarschijnlijk een gepasseerd station. Hoe de ontmanteling uitgevoerd moet worden en welke onderdelen absoluut moeten blijven, in welke vorm dan ook, zijn dat niet.

Zo beheert en controleert het Productschap Akkerbouw belangrijke verordeningen die ervoor zorgen dat de gewassen, en daarmee de sector zelf, gezond zijn en blijven. Het zijn dwingende maatregelen waaraan elke teler zich moet houden. Bij overtreding ervan worden forse boetes opgelegd, waardoor de regels ook goed worden nageleefd. Bijvoorbeeld de verplichte rotatie in aardappelen ter voorkoming van de gevreesde aardappelmoeheid. Of het verplicht afdekken van aardappelafvalhopen en het bestrijden van haarden om de grillige phytophthoraschimmel in te tomen. Zo zijn er ook bepalingen en sancties voor knolcyperus, wilde haver, valse meeldauw en wratziekte.

Al deze verordeningen verplichten de telers in feite tot een soort geïntegreerde teelt. En dat is precies wat ook de nieuwe richtlijn Duurzame gewasbescherming uit Brussel wil bewerkstelligen.

Nederland heeft met de huidige verordeningen dus een voorsprong, die iedereen accepteert en waardeert, maar die nu jammerlijk dreigt te verdwijnen. Ook onderzoeken naar bijvoorbeeld plantgezondheid en duurzaamheid komen in gevaar, samen met het solidaire heffingssysteem voor het financieren van de kosten.

Dat al deze zaken nu op de helling staan, is daarbij zeer schadelijk voor de concurrentiepositie van de Nederlandse akkerbouwsector. Dat het pootgoed uit Nederland over de hele wereld sinds jaar en dag wordt gewaardeerd om zijn kwaliteit, is mede dankzij de strenge teeltregelingen en het onderzoek dat aansluit op de praktijk. Hopelijk vinden de akkerbouworganisaties samen met de politiek hiervoor een goed, zo niet beter alternatief.

Beheer
WP Admin