AkkerbouwAchtergrond

Gevolgen nieuwe etiketten gewasbeschermingsmiddelen te overzien

Het leek er een jaar terug op dat door actie van de Zuid-Hollandse Milieufederatie van 800 gewasbeschermingsmiddelen de toelating zou worden ingetrokken.

De overheid loste dit op door de toelating te regelen in de nieuwe gewasbeschermingsmiddelenwet. Veel bestrijdingsmiddelen hebben dan ook een nieuwe etikettekst gekregen. Dit zijn de consequenties in het kort.

1. Van 22 middelen en biociden, waarvan 11 gewasbeschermingsmiddelen, is de toelating beëindigd. Daar zitten echter geen bestrijdingsmiddelen bij die voor de landbouw van groot belang zijn.

2. 445 middelen en biociden, waarvan 133 gewasbeschermingsmiddelen, hebben een nieuw gebruiksvoorschrift gekregen. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat voor sommige middelen nu de veiligheidsvoorschriften zijn gewijzigd en/of driftarme doppen verplicht zijn, evenals teeltvrije zones.

3. Van 18 gewasbeschermingsmiddelen, de middelen zonder een opgebruik- en aflevertermijn, zijn de nieuwe etiketvoorschriften per direct, dus 14 december 2007, ingegaan.

4. Van de overige middelen en biociden is de etikettekst ongewijzigd gelaten. Deze mogen volgens dezelfde voorwaarden worden toegepast als vorig jaar.

Gevolgen te overzien

Het ministerie van LNV heeft de Plantenziektenkundige Dienst (PD) opdracht gegeven de consequenties van de herprioritering in kaart te brengen. De PD oordeelt in het rapport dat de gevolgen voor de land- en tuinbouw te overzien zijn.

Lees dinsdag alles over de herprioritering in Boerderij editie akkerbouw. Daarin staan ook de belangrijkste voorbeelden van gewijzigde etiketten.

Beheer
WP Admin