AlgemeenAchtergrond

Gesloten kas vergt 10 procent meer productie

Een meerproductie van minimaal 10 procent is nodig om het telen in gesloten kassen rond te kunnen rekenen.

Dat stelde Herbert Stolker op de ledenbijeenkomst van LTO Noord Glaskracht in Joure. Volgens Stolker, zelf intensief betrokken bij het telen in gesloten kassen bij tomatenteler Tas in Zevenhuizen, komt het omslagpunt, waarop telen in gesloten kassen rendabel wordt steeds dichterbij.

“We hebben de laatste jaren steeds meer kennis over gesloten teeltsystemen opgedaan”, stelt hij. “We naderen het omslagpunt waarop de baten de kosten overtreffen. Met een meerproductie van zo’n 10 procent komt de terugverdientijd van alle benodigde investeringen uit op vijf jaar. Het is duidelijk dat we vooruit gaan, maar het kost tijd en energie.”

Wel heeft de praktijk aangetoond dat gesloten telen een duidelijk andere gewasbenadering nodig heeft dan bij de traditionele teelt. “Telers moeten meer inspelen op de reactie van het gewas.”

Hij wordt daarin gesteund door de Wageningse onderzoeker Peter van Weel. “Telers moeten bij gesloten teeltsystemen veel meer meten dan ze nu gewend zijn”, stelt Van Weel. “Terwijl bij de traditionele teelt het regelen van het kasklimaat gebeurde op de ruimtetemperatuur, wordt het nu steeds belangrijker om de planttemperatuur als uitgangspunt voor de klimaatregeling te nemen. Ook het nauwkeurig meten van de CO2-concentratie rond het actieve gewas is van belang.”

Van Weel en Stolker zien voor het gesloten telen toekomst, maar het heeft tijd nodig. “Als telers stapsgewijs gebruik maken van de nieuwste inzichten van gesloten telen, is er veel te bereiken”, stelt Van Weel. “Direct volledig overgaan op een gesloten teeltsysteem kan de telers wel eens duur te staan komen. Maar gezien de stijgende gasprijs is het niet verwonderlijk dat veel telers de ontwikkelingen van het gesloten telen op de voet volgen.”