AkkerbouwOpinie

Gemiste kans

Aardappeltelers voelen weinig voor het aardappelprijsinfor-matiesysteem API.

Dat blijkt uit een peiling door akkerbouwvakbond NAV onder de eigen achterban. En ze zijn niet een klein beetje tegen; driekwart van de ondervraagden ziet zo’n systeem dat meer transparantie in de markt moet bewerkstelligen niet zitten.

Dat is jammer. Al jaren is er onvrede over de prijsvorming bij aardappelen. Die is ondoorzichtig waardoor het lastig is voor telers om goede verkoopbeslissingen te nemen. Bovendien is de teler bijna altijd de zwakste partij op de markt, met de slechtste informatiepositie.

Het API is een serieuze poging om de markt inzichtelijker te maken. Vooral voor telers zou dat juist heel goed zijn. Natuurlijk, het heeft zijn beperkingen. Zo is er kritiek op het feit dat de gegevens vooral door handel en industrie worden aangeleverd. Dat zou een eenzijdig en te laag prijsbeeld geven. Maar daar staat tegenover dat het een geavanceerd systeem is dat onderscheid maakt naar partijgrootte en ras, en bovendien nog verder ontwikkeld kan worden.

Er zijn al vaker pogingen om de aardappelmarkt gezonder te laten functioneren, in schoonheid gestorven. Maar dit keer gaat het om een te vroege dood. API verdient een kans, telers zouden het kans moeten geven in de vorm van een serieuze testfase.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin