AlgemeenAchtergrond

Gemeenten regio Alkmaar tegen gasopslag

In navolging van de gemeente Bergen werken ook Alkmaar, Heiloo en Schermer niet mee aan de plannen voor grootschalige gasopslag in het gebied Bergermeer.

Dit hebben de betrokken gemeenten bekendgemaakt. De vier gemeenten zijn onder meer ontstemd dat de plannen uitgaan van de komst van nieuwe boorputten in natuurgebied De Loterijlanden tussen Alkmaar en Bergen, terwijl een milieuvriendelijker alternatief voorhanden is. Daarnaast vinden de gemeenten dat ondanks onderzoeken die het tegendeel uitwijzen, grote onzekerheid blijft bestaan over het gevaar op aardschokken.

Ook komt de exploitatie van een groot regionaal bedrijventerrein aan de zuidkant van Alkmaar onder druk te staan door de komst van gasinstallaties. Als gevolg hiervan moeten volgens de gemeenten zogenoemde risicocirkels worden gedefinieerd, waarin zich geen bedrijven mogen vestigen. De schattingen lopen uiteen van 40 tot 80 hectare. De gemeenten zijn boos dat in de rijksplannen op geen enkele manier wordt gesproken over compensatie.

Beheer
WP Admin