RundveeNieuws

Geen verdere actie op later scheiden kalf en koe

Den Haag – Staatssecretaris van landbouw Sharon Dijksma wil geen verder onderzoek laten doen met het oog op het later scheiden van koe en kalf. Dat zei ze tijdens een debat over dierenwelzijn, in reactie op vragen van SP-Kamerlid Henk van Gerven.

Van Gerven zou liever zien dat het kalf na de geboorte niet direct bij de melkkoe wordt weggehaald. “Het vroeg scheiden van het kalf en de koe is inherent aan de huisvesting en het melkveehouderijsysteem in Nederland en Europa. Het later weghalen van een kalf bij de koe levert niet per se voordeel op in verband met de binding tussen koe en kalf”, aldus Dijksma. Uit eerdere studies is gebleken dat koe en kalf na een langere periode samen meer moeite hebben met het afzonderen dan wanneer dit direct gebeurt.

Beheer
WP Admin