PluimveeAchtergrond

‘Geen reden om eierconsumptie te beperken’

Er is geen reden om een eierconsumptie tot en met zes eieren per week af te raden. Aldus luidt de conclusie van een literatuurstudie van de Wageningen Universiteit in opdracht van het Productschap Pluimvee en Eieren.

Het Productschap Pluimvee en Eieren heeft een literatuurstudie laten verrichten naar de voedingswaarde van eieren. De studie is verricht door Raymond Gemen en professor Gertjan Schaafsma van de Wageningen Universiteit. Doel van het productschap was om de misverstanden rond de voedingswaarde van eieren aan het licht te brengen en zo mogelijk te ontkrachten. Het PPE is bezig met een promotiecampagne Ei Love You om de eierafzet te stimuleren.

Sinds de jaren zestig en zeventig kleeft er aan eieren een slecht imago. Eieren zijn een bron van cholesterol en zouden zo een belangrijke oorzaak kunnen zijn van hart en vaatziekten. Om die reden adviseerden de gezondheisraad en het voedingscentrum om eieren met mate te eten; zo’n drie per week.

De laatste jaren echter is het beeld van eieren als oorzaak van hart en vaatziekten echter aan het schuiven. Eieren zijn een bron van cholesterol, maar de relatie met het ontstaan van hart en vaatziekten is niet zo eenduidig als gedacht.

In de literatuurstudie van Wageningen UR concluderen de onderzoekers dat eieren een goede bron zijn van essentiële aminozuren en onverzadigde vetzuren. Verder melden de auteurs dat uit de verschillende bestudeerde onderzoeken blijkt dat het cholesterol uit eieren slechts gering bijdraagt aan verhoging van het serumcholesterol in het bloed en zeker niet sterk is gerelateerd met hart en vaatziekten. Alleen diabetici zouden een verhoogd risico hebben op hart- en vaataandoeningen en er zou een kleine relatie bestaan tussen de eierconsumptie en het krijgen van diabetes. De algehele conclusie is echter dat er geen bewijs is om de consumptie tot en met zes eieren per week te ontraden.

Menno de Gruijter van het PPE zegt dan ook te hopen dat de Gezondheidsraad het rapport accepteert en betrekt bij de herziening van de Richtlijnen voor Gezonde Voeding. ”De Gezondheidsraad is onafhankelijk en ze baseert zich op het oordeel van door hen aangewezen wetenschappers. We hebben goede hoop dat ze ons rapport in hun oordeel betrekken”. Algemeen secretaris Anneke Wijbenga van de Gezondheidsraad bevestigt dat het rapport is aangekomen binnen de Gezondheidsraad. Verder onthoudt ze zich van commentaar. ”We zullen er ongetwijfeld kennis van nemen.”

Beheer
WP Admin