RundveeNieuws

Geen extra geld voor duurzame rundveestallen

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw wil geen extra geld uittrekken om de invoering van duurzame stallen in de rundveehouderij te stimuleren. Dat schrijft ze in reactie op Kamervragen van CDA-Kamerlid Jaco Geurts.

De invoering van integraal duurzame stallen loopt in de rundveehouderij ver achter ten opzichte van de ontwikkelingen in de pluimveehouderij en de varkenshouderij. Dit komt volgens Dijksma omdat in de rundveehouderij de gangbare afschrijvingstermijnen voor stallen worden gehanteerd voordat tot nieuw- of verbouw wordt overgegaan. “In de intensieve veehouderijsectoren was sprake van aanscherping van normstelling ten aanzien van dierenwelzijn en milieu, die aanpassingen van stallen noodzakelijk maakte”, schrijft Dijksma.

De staatssecretaris schrijft dat de rundveehouderij net als alle andere sectoren gebruik kan maken van verschillende financiële en fiscale instrumenten waarmee de bouw van integraal duurzame stallen wordt ondersteund. “Ik zie geen aanleiding om hier extra op in te gaan zetten”, aldus Dijksma. Ze erkent dat het budget voor investeringen in duurzame stallen vanuit de overheid daalt, maar ze verwacht dat er met de afspraken met de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij over en stimuleringspakket wel sprake zal zijn van een versnelde toename van het aantal duurzame stallen. Daarnaast wil Dijksma in het kader van de uitwerking van het nieuwe Europese landbouwbeleid investeringen in duurzame stallen blijven ondersteunen.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin