AlgemeenAchtergrond

Geen EU-subsidie voor promotie pluimveevlees

De pluimveesector krijgt het komende jaar geen Europese subsidie voor de promtie van pluimveevlees.

Dat meldde sectordirecteur pluimveevlees en eieren Ben Dellaert tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de productschappen in Zoetermeer. De afgelopen twee jaren was er in totaal 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de promotie van pluimveevlees op radio en tv. Daarvan was de helft afkomstig uit Brussel. De andere 1,5 miljoen euro kwam van de slachterijen.

Volgens Dellaert hechten de slachterijen erg veel waarde aan een voortzetting van de campagne en hebben ze besloten om zelf meer geld bijeen te brengen. Voor dit jaar is er nu 2 miljoen euro beschikbaar voor deze campagnes. Een en ander betekent wel dat de hele campagne zorgvuldig tegen het licht wordt gehouden om maximaal effect te bereiken.

De Kip Kiplekker-campagne, waarbij vooral veel voorlichting wordt gegeven aan het publiek over de productie van pluimveevlees, wordt ook voortgezet, zo meldt Dellaert. Deze campagne wordt tot nu toe voor de helft gefinancierd door de slachterijen en voor de andere helft door de primaire sector. Dit jaar zal de primaire sector anderhalve ton meer bij gaan dragen.

Beheer
WP Admin