AlgemeenNieuws

Geen compensatie afschaffen rode diesel

Den Haag – Staatssecretaris Frans Weekers (financiën) wil geen compensatie mogelijk maken voor het concurrentienadeel van loonwerkers en boeren in het grensgebied. Dat zei hij na vragen van Tweede Kamerleden over de gevolgen van het afschaffen van de rodedieselregeling.

Weekers zegt dat er altijd al fiscale verschillen waren tussen België en Nederland op het gebied van diesel. “Het was altijd al ongeveer 25 cent, nu is daar nog ongeveer 20 cent bij gekomen. “Het staat ondernemers vrij om de grens over te gaan om daar te gaan tanken”, oppert Weekers als oplossing. Verder wil hij niet gaan.

CDA, Christenunie en SGP maken zich zorgen over de concurrentiepositie van boeren en loonwerkers in de grensgebieden met België. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vraagt Weekers een onderzoek te doen naar de regionale gevolgen voor het verhogen van het accijns op de brandstof voor landbouwvoertuigen. Carola Schouten van de Christenunie gaat een stap verder. Zij vraagt de staatssecretaris om te zoeken naar mogelijkheden om de ondernemers in het grensgebied te compenseren. “In het lente-akkoord stond nog een compensatieregeling voor de agrarische sector voor het afschaffen van de dieselregeling. Die is in het regeerakkoord ook geschrapt”, zegt Schouten. Ze adviseert dit eventueel in overleg met België te doen.

De SGP deelt de mening van de Christenunie. “Belgische loonwerkers hebben wel accijnsvoordeel, terwijl voor de Nederlandse loonwerkers de regeling voor rode diesel en de compensatieregeling hiervoor zijn vervallen. Door afschaffing van de rode diesel ontstaat een prijsverschil van wel 45 eurocent tussen een liter Belgische en een liter Nederlandse diesel. Daar is lastig tegenop te concurreren”, vindt Elbert Dijkgraaf.

Loonwerkers in Zeeuws-Vlaanderen zeggen dat er veel banen verloren gaan als er geen compensatie komt, omdat Belgische loonwerkers het werk goedkoper aan kunnen bieden. In Duitsland is het accijnsvoordeel op diesel er niet, voor landbouwvoertuigen moet gewoon gangbare diesel worden gebruikt. Boeren krijgen in Duitsland wel een compensatie gebaseerd op bedrijfsomvang voor het gebruik van diesel. Voor loonwerkers geldt deze compensatie niet.

Wettelijk is het toegestaan om trekkers en machines in België vol te tanken, ook voor werkzaamheden in Nederland. “Dit mag alleen in standaard tanks op de voertuigen. Extra tanks morgen niet gevuld worden. Dit wordt door de douane gecontroleerd”, legt een ambtenaar van het ministerie van Financiën uit.

Beheer
WP Admin