AlgemeenAchtergrond

Geen btw-herziening voor staluitbreiding en ontijzeringsinstallatie

Een rundveehouder krijgt geen BTW terug voor investeringen die hij gedaan heeft voordat hij mee ging doen met de BTW.

Dit is de essentie van een recente uitspraak van de rechtbank Breda.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank Breda de volgende:

De heer X exploiteert een rundveehouderij. In 1997 heeft X de stalruimte verdubbeld door een verbouwing. Daarna is onder meer geïnvesteerd in een ontijzeringsinstallatie. X opteert sinds 1 juni 2006 niet langer voor toepassing van de landbouwregeling voor de btw. De inspecteur heeft X in dat kader verzocht om een opgave van voor herziening in aanmerking komende bedrijfsmiddelen. In geschil is de naheffing naar aanleiding van de door X geclaimde aftrek van voorbelasting.

Rechtbank Breda oordeelt dat niet aannemelijk is gemaakt dat door de verbouwing van de stal een goed is voortgebracht dat daarvoor nog niet bestond. De uitbreiding heeft namelijk niet geleid tot een ingrijpende wijziging van het gebruik of het aanzicht. Het plaatsen van de ontijzeringsinstallatie is evenmin een (op)levering van een onroerende zaak. X claimt dus zowel voor de staluitbreiding als de ontijzeringsinstallatie ten onrechte herziening van btw. Het beroep van X is slechts gegrond, omdat de naheffing deels betrekking heeft op een ambtshalve teruggaaf naar aanleiding van de suppletieaangifte. Deze teruggaaf is niet verleend naar aanleiding van een ingevolge de belastingwet gedaan verzoek. De naheffing wordt aldus verminderd.

Meer informatie:
Rechtbank Breda, MK, 22 februari 2010, nr. AWB 09/2186

Beheer
WP Admin