Carola Schouten. - Foto: ANP RundveeNieuws

Geen beweging in regeling knelgevallen fosfaatrechten

De knelgevallenregeling voor fosfaatrechten voor de melkveehouderij wordt niet uitgebreid voor startende bedrijven die nog geen jongvee hadden op 2 juli 2015.

Dat blijkt tijdens de stemmingen over ingediende moties in de Tweede Kamer.

Coalitiepartijen en 50Plus stemden tegen. De moties om de biologische sector uit te zonderen voor het hele stelsel haalde het eveneens niet.

Marktmeester voor handel in fosfaatrechten

De Kamer stemde wel in met een onderzoek naar een onafhankelijk marktmeester voor de handel in fosfaatrechten en een onderzoek naar het schrappen van de verplichte afroming van 10% bij het tijdelijk verleasen van maximaal 10% van de fosfaatrechten die een boer in bezit heeft.

De stemming over de motie van SGP die vraagt om alle mogelijke ruimte te benutten om gezinsbedrijven te helpen, werd op verzoek van SGP uitgesteld.

Beheer
WP Admin