AlgemeenAchtergrond

Geen besluit glastuinbouw in Kaag en Braassem en Oostflakkee

Gedeputeerde Staten hebben nog geen ruimtelijk besluit genomen over een nieuwe duurzame glaslocatie in Kaag en Braassem en Oostflakkee.

Er wordt voor beide locaties eerst een inrichtingsplan en businesscase opgesteld. Deze onderzoeken moeten aantonen of duurzame glastuinbouw op beide locaties landschappelijk uitvoerbaar en financieel haalbaar is.

Voor het opstellen van het inrichtingsplan en de businesscase wordt gerekend met 90 hectare voor Kaag en Braassem en 200 tot 250 hectare voor Oostflakkee. Daarnaast wordt gekeken welke ruimte beschikbaar is in de bestaande Greenports.

Ook de resultaten van de commissie Nijkamp, die de ontwikkeling van de Greenports in Nederland onderzoekt, worden in de besluitvorming meegenomen. “De Greenports zijn één van de belangrijkste dragers van de Zuid-Hollandse economie. Zonder voldoende teeltareaal is er een risico dat die Greenports op den duur niet meer levensvatbaar zijn”, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Asje van Dijk. “Ik ken de weerstand in de gemeenten tegen nieuwe kassen. Vanuit provinciaal en nationaal belang is er meer ruimte nodig voor glastuinbouw. Dit belangrijke dossier vraagt daarom om een zorgvuldig besluit. Daarom stellen we eerst een inrichtingsplan en een businesscase voor beide locaties op.”

Beheer
WP Admin