AlgemeenAchtergrond

Geef ons maar vorst!

Een verdubbeling van het bedrijf, dat is niet niks. De kunst is om het als ondernemer net zo goed onder controle te krijgen als voorheen met de helft van de omvang.
De antwoorden a en c zijn mijns inziens dé factoren die risico’s met zich meebrengen.

-Een verandering van het klimaat zou ik het niet willen noemen, maar de afgelopen jaren zijn de winters wel erg zacht. Strenge winters zorgen ervoor dat veel ziekteverwekkers het niet overleven, dus geef ons maar vorst! Ook zijn dit vaak ziekten die slecht behandelbaar zijn.

-De omvang van het eigen bedrijf is een factor die voorafgaand aan de verdubbeling soms wordt onderschat. In hetzelfde aantal uren per dag moet voor het dubbele gewerkt worden. Alles kost meer tijd. Dit gaat ten koste van de controle op het vee. Het extra rondje langs het vee wordt niet meer gelopen omdat er simpelweg geen tijd voor is. De signalering is het belangrijkste middel om tijdig te kunnen ingrijpen bij ziekte. En dan heb ik het nog geeneens over andere risicofactoren die bij een verdubbeling een rol spelen: meer aan- en afvoer van vee en het grotere aantal aan- en afvoerbewegingen van producten en grondstoffen.

Beheer
WP Admin