AlgemeenAchtergrond

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen verlengd

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft besloten het gebruik van enkele dringend vereiste middelen te verlengen.

Deze verlenging betreft Previcur N dat uitsluitend is toegestaan als schimmelbestrijdingsmiddel ter bestrijding van Pythium spp. in de bedekte teelt van knolvenkel met maximaal 2 toepassingen vanaf 1 februari 2010 tot en met 30 juni 2010.

De verlenging geldt tevens voor Mocap Mocap 20 GS op basis van de werkzame stof ethoprofos. Dit middel is uitsluitend toegestaan als insectenbestrijdingsmiddel en toegepast als grondbehandeling in de onbedekte bloembollenteelt, ter bestrijding van ritnaalden van gladiool vanaf 1 maart tot en met 31 mei 2010. Ook is het toegestaan in de onbedekte bolbloementeelt ter bestrijding van ritnaalden van gladiool vanaf 1 maart tot en met 31 oktober 2010 en in de bedekte grondgebonden teelt, ter bestrijding van wortelduizendpoten van snijbloemen op klei-, veen- en zavelgronden vanaf 1 januari tot en met 31 december 2010.

Beheer
WP Admin