AkkerbouwAchtergrond

Garantieklikpool van Nedato

Nedato biedt met de garantieklikpool een alternatief voor het vaste prijscontract. Telers kunnen zonder risico profiteren van hogere prijzen op de termijnmarkt.

Aardappelcoöperatie Nedato introduceerde vorig seizoen de garantieklikpool. Telers kunnen maximaal 40 ton per ha vastleggen. 20 ton per ha gaat rechtstreeks in de garantiepool met een bodemprijs van €7 in week 10. De prijs van de overige 20 ton kunnen telers zelf bepalen door de aardappelen af te dekken op de termijnmarkt. Nedato koopt bij levering de termijncontracten terug en verkoopt de aardappelen fysiek. Telers ontvangen de termijnmarktprijs minus een prijsafhankelijke afslag en de correctie voor de leveringsweek. De winst die Nedato op de termijnmarkt maakt, vloeit terug in de pool.

Volume

Telers kunnen maximaal 40 ton per ha vastleggen. De overige tonnen kunnen telers leveren in de pool zonder voorverkoop of tegen dagprijs verkopen.
De 40 ton per ha bestaat uit:
– 20 ton garantiepool met bodemprijs van €7 in week 10.
– 10 ton in het klikconcept voor de oogst.
– 10 ton in het klikconcept na de oogst.
Afhankelijk van het areaal wordt berekend met hoeveel termijncontracten telers kunnen handelen. Er kan alleen in hele contracten van 25 ton gewerkt worden.

Termijnmarkt

Handelen kan alleen op de termijnmarkt van april. Wanneer telers de prijs willen vastzetten, moeten ze dit bij DCA doen. Zij moeten hiervoor verplicht een abonnement van €145 afsluiten bij DCA. Wanneer telers niet klikken wordt er afgerekend volgens de RMX POTX-index die in de week van levering tot stand komt.

Meer voorwaarden

1. Telers moeten lid zijn van Nedato.
2. Deelname kan alleen bij levering van partij tussen januari en juli.
3. Bij uitbetaling van de garantieprijs en de vastgeklikte prijs vervallen premies.
4. Een deel van de poolopbrengst wordt gereserveerd om in slechte jaren de garantieprijs uit te kunnen keren.
5. Er wordt een prijsafhankelijke afslag berekend over de vastgeklikte prijs.

Bepaling prijs

Telers krijgen de klikprijs uitbetaald. Daar gaan nog wel de prijsafhankelijke afslag en de correctie voor de leveringsweek af. Deze laatste bedraagt €0,10 per week vroeger of later leveren dan week 17 waarin de termijnmarkt afloopt.
Alle positieve en negatieve resultaten na de transacties op de termijnmarkt komen in de garantieklikpool.

Bekijk hier de voorbeeldberekeningen bij twee klikniveaus.

Beheer
WP Admin