AlgemeenAchtergrond

Fruitteelt schakelt vaker tijdelijke krachten in

De fruitteelt maakt in toenemende mate gebruik van tijdelijk personeel. Dat blijkt uit het arbeidsmarktbeeld van het Productschap Tuinbouw (PT).

De trend is vanaf 2005 ingezet. Leenden fruittelers in 2005 nog 3.200 werknemers in, in 2008 is dat aantal gestegen naar 4.300.

Gezien de schaalvergroting van fruitbedrijven is de stijging logisch te verklaren. Immers, tijdens de pluk en snoei hebben telers extra personeel nodig om de arbeidspieken in te vullen.

Het aantal uitzendkrachten nam eveneens toe, van 3.000 naar 3.600. Het aantal vaste werknemers en gezinskrachten bleef stabiel. Al met al steeg de werkgelegenheid in de sector van ruim 11.000 betaalde banen naar ruim 13.000 banen.

Ook in de glasgroentesector maken werkgevers steeds vaker gebruik van uitzendkrachten. Het aantal nam tussen 2005-2008 toe van 22.000 naar 26.000. Een mogelijke oorzaak ligt in het feit dat tuinders via uitzendbureaus veelal Oost-Europese werknemers inschakelen, die gedurende het seizoen werkzaam zijn. Het aantal werknemers in de glasgroentesector bedroeg in 2008 circa 46.000. Ook paddenstoelentelers hebben de arbeid de afgelopen jaren geflexibiliseerd. Het aantal vaste krachten daalde fors van 4.130 in 2000 tot 1.720 in 2008. In 2008 waren circa zo’n 4.000 mensen werkzaam in de sector.

Beheer
WP Admin