AlgemeenAchtergrond

Friesland: aandelen weg, ledenkapitaal terug

In de nieuwe cooperatie zal gewerkt worden met ledenkapitaal. Leden van Friesland Foods moeten daarvoor geld ophoesten. De aandelen zullen verdwijnen.

Leden van Friesland Foods moeten, als de fusie met Campina doorgaat, hun A- en B-aandelen omzetten in nieuwe vorm van ledenkapitaal. Of het in de nieuwe coöperatie gestorte kapitaal uiteindelijk voor alle leden, naar rato van liters quotum, gelijk zal zijn staat niet vast. Daarmee duidt Prof. Gert van Dijk, directeur van de Nationale Coöperatieve Raad, de woorden van Campina-voorzitter Kees Wantenaar tijdens de persbijeenkomst.

Een termijn voor eventuele omzetting van het ledenkapitaal is nog niet vastgesteld. Die zou ook kunnen afhangen van de hoogte van de melkprijs. ,,Bij hoge melkprijzen kun je meer dan in tijden van recessie. Het kan nu dus snel gaan”, aldus Van Dijk die nauw bij de vorming van Friesland-Campina betrokken was.

Volgens de coöperatiedeskundige is het werken met verplicht ledenkapitaal de beste manier om de directie van de nieuwe coöperatie scherp te houden. ,,Je vraagt geld van de leden, die zullen je heel snel afrekenen bij onvoldoende rendement omdat het hen dan direct raakt. Feitelijk zou de nog op te richten nieuwe coöperatie daarmee op de oudste coöperatievorm worden gefundeerd.”

Na het vertrek van directeur André Olijslager en bestuursvoorzitter Arie Aalbers van Friesland Foods hebben de leden een ruk aan de dekens gegeven, het evenwicht is toen verschoven. De directe aanleiding voor de fusie ligt in de nieuwe marktverhoudingen onder invloed van liberalisering van het EU-landbouwbeleid. Strategisch denken de melkveehouders van beide coöperaties hetzelfde. Boeren zijn daardoor klaar voor een fusie van deze twee zuivelreuzen.