AlgemeenAchtergrond

Fries kassengebied mag voorlopig niet groter

Het Friese glastuinbouwgebied bij Sexbierum mag voorlopig niet met 200 hectare worden uitgebreid.

De Raad van State in Den Haag heeft dat vandaag bepaald in de beroepszaak van de Waddenvereniging en de Friese Milieufederatie tegen het Friese provinciebestuur.

Volgens Gedeputeerde Staten is 200 hectare extra nodig voor onder meer glastuinbouwbedrijven die het overvolle Westland moeten verlaten. De natuurorganisaties bestrijden die visie. De belangstelling uit het Westland zou gering zijn. Ook zou de schaal van de plannen het landschap te veel aantasten en zorgen de kassen voor te veel lichtuitstraling voor de dieren in de Waddenzee.

“We zijn niet pertinent tegen uitbreiding. Maar 200 hectare is veel te fors. Er staat nu slechts 30 hectare aan kassen. Daar is de laatste jaren nauwelijks iets bijgekomen”, aldus een woordvoerder van de Friese Milieufederatie. Volgens de natuurorganisaties valt met hen te praten, als de provincie Friesland kiest voor een kleine uitbreiding en strengere regels voor de lichtuitstraling en energiezuinigheid van nieuwe kassen.

Gedeputeerde Hans Konst twijfelt niet aan de vraag naar de eerste fase van het plan, ongeveer 90 hectare. “Dat deel is goed onderbouwd in de plannen, maar er moet beter gekeken worden naar de uitbreiding daarna.” Hij stelt daarnaast wel dat de glastuinbouw het momenteel zwaar heeft vanwege de algemene economische situatie. De gemeente Franekeradeel is nu met een herzien bestemmingsplan volgens de gedeputeerde aan zet.

Beheer
WP Admin