AkkerbouwOpinie

Franse inspanningen leiden tot eerste G20-landbouwakkoord

Frankrijk had als voorzitter van de G20 grootse plannen voor het bestrijden van prijsfluctuaties. Hoewel het bereikte akkoord daarvan een magere afspiegeling is, hebben de rijkste landen toch een grote stap gezet.

Zeer tegen de zin van Frankrijk bereikten de landbouwministers van de G20 donderdag géén overeenstemming over de regulering van de grondstoffenmarkten. Voorzitter Bruno Le Maire had vooraf de ambitie uitgesproken een einde te maken aan wat hij ziet als de uitwassen van handel en speculatie. Maar na twee dagen onderhandelen moest hij concluderen dat het nog lang niet zover is. Dat in de afsluitende verklaring staat dat de ministers van financiën worden opgeroepen met voorstellen op dit gebied te komen, was het maximale dat hij eruit had kunnen slepen.

De wereldvoedselprijzen zijn sterk in beweging. De afgelopen jaren werden diverse hoogterecords verbroken. Dat had desastreuze effecten voor de bevolking in ontwikkelingslanden en voedselrellen tot gevolg. De Franse president Nicolas Sarkozy – dit jaar aanvoerder van de organisatie van ’s werelds grootste economieën, de G20 – had zich voorgenomen daar iets aan te doen. Voor het eerst in de geschiedenis kwamen deze week daarom de landbouwministers van de groep bijeen. Het resultaat is volgens Frankrijk historisch.

Dat is gedeeltelijk waar. Het wereldwijde marktinformatiesysteem dat de leden van plan zijn in te voeren, is een grote stap voorwaarts. Het geeft handelaren en overheden een beter inzicht in de voorraden van belangrijke agrarische producten zoals graan en rijst. Gekoppeld aan een eveneens nog op te tuigen satellietsysteem voor oogst- en weersverwachtingen, is er straks sprake van een potentieel krachtig instrument tegen prijsvolatiliteit.

Potentieel, want het succes ervan staat of valt met de aanlevering van relevante data. En aangezien China zich tot nu toe weinig bereidwillig heeft getoond, zijn de verwachtingen hiervan niet bij iedereen hooggespannen. Niettemin heeft ook Peking zich aan de eindverklaring gecommitteerd, merkte Le Maire fijntjes op tijdens een afsluitende persconferentie met onder meer de Amerikaanse landbouwminister Tom Vilsack, eurocommissaris Dacian Ciolos en Wereldbankvoorzitter Robert Zoellick.

Ook bereikten de G20-leden een akkoord over het afschaffen van handelsbelemmeringen voor humanitaire hulp en werd afgesproken dat er meer moet worden geïnvesteerd in landbouw.

Over onderwerpen zoals het aanleggen van voorraden en de afbouw van steun aan de productie van biobrandstoffen werden de ministers het niet eens. Hoewel deskundigen beide zaken van groot belang achten, is daar binnen de G20 krachtig verzet tegen. Zo zijn de Verenigde Staten, die hernieuwbare energie van strategisch belang achten, niet genegen hun subsidieprogramma’s hiervoor stop te zetten. Ook over de beperking van speculatie konden de ministers dus geen zaken doen met elkaar.

Daarmee zijn de aanvankelijke doelstellingen van Sarkozy in het akkoord voor een groot deel verwaterd. Niettemin hebben de G20 de afgelopen dagen een stap voorwaarts gezet, vooral dankzij de inspanningen van Frankrijk. Het is nu aan de leden van de groep om hun beloften kracht bij te zetten en aan Mexico (volgend jaar voorzitter van de G20) om de kar verder vooruit te trekken.

Elke vrijdag de stand van zaken van de internationale graanmarkt, met o.a. nieuwe noteringen en artikelen die normaal alleen voor abonnees zijn. Schrijf je in voor de Graanmarkt nieuwsbrief

Meer informatie over de prijzen van granen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Tarwe
  • Mais
  • Sojabonen
  • Beheer
    WP Admin