AlgemeenAchtergrond

‘Fosfaatreductie via voer nog lastige klus’

Rotterdam/Den Haag – De veevoersector en LTO Nederland willen dat de veehouderij via het voerspoer de komende jaren 20 miljoen kilo minder fosfaat uitstoten dan ze nu doet.

Het wordt echter nog een hele klus om greep te krijgen op alle factoren die daarvoor van belang zijn, zegt Nevedi-voorzitter Henk Flipsen. Bovendien bestaat de kans dat het veevoer er nog duurder van wordt.

De fosfaatreductie via het voer moet plaatsvinden in twee stappen. Dit jaar moeten de rundveehouderij en de varkenshouderij elk 5 miljoen kilo fosfaat minderen. Liefst vrijwillig, maar om te zorgen dat iedereen meedoet, wordt toch een productschapsverordening voorbereid. In de periode tot 2013 moeten beide sectoren vervolgens nog eens elk 5 miljoen kilo fosfaat minderen.

In de rund- en melkveehouderij lijkt dat op het eerste gezicht gemakkelijker te gaan dan in de varkenshouderij, want in de eerstgenoemde sector hangt het fruit nog lager. Daar is tot nog toe minder gedaan. Toch kunnen reductiemaatregelen voor beide sectoren ingrijpende gevolgen hebben. Want veevoerproducenten moeten op een toch markt waarop veevoergrondstoffen toch al vrij schaars zijn, selectiever worden met de aankoop van grondstoffen. Soms moeten bepaalde grondstoffen ook een extra bewerkingsslag ondergaan, om zo het teveel aan fosfaat eruit te halen.

Bij de gewone mengvoerbedrijven kan dat nog relatief eenvoudig worden gedaan, maar om het gewenste resultaat te bereiken en om te voorkomen dat maatregelen worden ontweken, is het nodig om ook de producenten en leveranciers van natte bijproducten en andere enkelvoudige voeders tot deelname te bewegen. Ook moeten boeren op zoek naar goedkoper voer niet over de grens gaan shoppen.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin