AlgemeenAchtergrond

Forse stijging gecontroleerde melkproductie

De gemiddelde productie van de door melkcontrolevereniging Nijland gecontroleerde koeien is in het op 30 juni afgesloten boekjaar fors gestegen.

Beheer
WP Admin