AlgemeenAchtergrond

Forse daling inkomen melkveehouders in 2009

Het inkomen van de Nederlandse melkveehouders per bedrijf is over 2009 gedaald van 72.000 euro in 2008 naar 7.000 euro in 2009.

Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van LEI Wageningen UR over de inkomens in de agrarische sector.

Het gemiddelde inkomen van melkveehouders gemeten in arbeidsjaareenheden (AJE) is door de lage melkprijs met 67.000 euro gedaald naar min 8.000 euro. De melkprijs komt naar verwachting in 2009 uit op ongeveer 28 euro per 100 kilo. Dat is 27 procent lager dan vorige jaar. De daling van de melkprijs begon al in 2008 en zette tot halverwege 2009 door.

Het totaal aantal melkveebedrijven is het afgelopen jaar minder hard gedaald dan voorgaande jaren. Sinds 2000 nam het aantal jaarlijks met zo’n 5 procent af. Het afgelopen jaar nam het totaal aantal bedrijven af met 1,5 procent naar 20.270 bedrijven. Het gemiddeld aantal koeien per bedrijf is in 2009 toegenomen naar 77. De gemiddelde productie per bedrijf bedraagt 624.000 kilo melk.

Liquiditeitsproblemen

Volgens het landbouweconomisch instituut heeft een op te tien melkveebedrijven door de lage melkprijs forse liquiditeitsproblemen. Met een simulatiemodel constateert het LEI dat bij 43 procent van de bedrijven de kasstroom ondanks lage opbrengsten positief bleef. De ontvangsten zijn duidelijk groter dan de uitgaven.

Bij de overige bedrijven liggen de uitgaven hoger dan de ontvangsten. Een kwart van het totaal aantal bedrijven kan dat opvangen vanuit eigen liquide middelen, zoals spaargeld. Een ongeveer even groot aantal bedrijven heeft daar niet genoeg aan, maar vindt een uitweg door het uitstel van aflossingen.

Bij een op de tien bedrijven zijn ingrijpende maatregelen nodig om het hoofd boven water te houden. Het gaat volgens het LEI om gemiddeld wat grotere bedrijven, met veel vreemd vermogen.

De melkprijs van de biologische melkveehouders komt in 2009 naar verwachting uit op 36 euro per 100 kilo. In 2009 zal het inkomen van biologische melkveehouders dalen met 48.000 euro. Hierdoor ontstaat een inkomen van 2.000 euro in de min.

Beheer
WP Admin