AlgemeenAchtergrond

Fokprogramma biologische varkens

KI-beren van de Topigs zeugenllijnen krijgen een speciale biologische fokkerij-index.

Ook de Top Pie-eindberen krijgen een aanduiding welke het meest geschikt zijn voor de productie van biologische vleesvarkens. Dat heeft Topigs bekendgemaakt.

Een en ander is de uitkomst van een studie door Wageningen UR Livestock Research en het Institute for Pig Genetics (IPG) in Beuningen. Ook de Vereniging Biologische Varkenshouders, fokkerijorganisatie Topigs en slachterij De Groene Weg (onderdeel van Vion) waren betrokken bij het onderzoek dat aan de basis ligt van deze nieuwe index. Het Ministerie van LNV zorgde voor de financiering.

Doel van de studie naar speciale indexen voor de biologische houderij is boven water te krijgen wat de beste genetica voor biologische bedrijven is en wat de beste manier is om deze genetica te fokken. Rotatiekruising blijkt voor de biologische sector vooralsnog de beste mogelijkheid.

Biologische vermeerderingszeugen

Volgens voorzitter Andries van den Bogert van de vereniging van biologische varkenshouders mogen biologische vermeerderaars na 2011 geen gangbare vermeerderingsdieren meer aankopen. De sector moet dus zelf biologische vermeerderingszeugen produceren. Met de nu ontwikkelde biologische indexen voor de Topigs zeugenlijnen kunnen de vermeerderaars hun eigen aanfok opzetten. “Tussen de tien en de vijftien bedrijven zijn daar al mee bezig”, aldus Van den Bogert.

Het onderzoek naar fokkerij in en voor de biologische varkenshouderij wordt vervolgd in een groot Europees onderzoeksproject met de naam LowInputBreeds (www.lowinputbreeds.org). Hierin werken 21 bedrijven en onderzoeksinstellingen samen bij het ontwikkelen van integrale fokkerij- en managementstrategieën ter verbetering van diergezondheid en voedselkwaliteit voor de biologische en extensieve houderij systemen.

Het project omvat zes belangrijke veehouderijsectoren. Het Nederlandse IPG is daarbij de trekker voor de diersoort varkens.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin