Partner
Foto: Martin Bergsma - stock.adobe.com RundveePartner

Fokken op gezondheid en rendement met de DWP$ 

Recent onderzoek toont aan dat fokwaarde DWP$ het verwachte levensrendement nauwkeurig voorspelt.

Als je hoge levensproducties met minder jongvee wilt realiseren, moet je weten welke koeien binnen jouw veestapel sterke genen hebben waarmee ze gezond oud kunnen worden. De Dairy Wellness Profit®-index (DWP$ ®) is een genomische fokwaarde die productie, vruchtbaarheid, levensduur, afkalfgemak, voerefficiëntie en gezondheid van koe en kalf uitdrukt in een gewogen economische waarde. Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de DWP$ een betrouwbare voorspeller is van werkelijke koeprestaties over de hele levensduur.

Hoge fokwaarde resulteert in € 680 meer rendement

In het onderzoek1 werden 2185 vrouwelijke Holstein-dieren (geboren in 2011) van vijf Amerikaanse melkveebedrijven gerangschikt op basis van hun DWP$ -fokwaarde uit merkertest CLARIFIDE Plus®. De onderzoekers bouwden daarnaast een database op van deze dieren met productiegegevens, ziektegevallen, vruchtbaarheids- en kalfdata. Voor elk dier werd het individuele levensrendement berekend met behulp van de formule: levensrendement = melkopbrengsten – voerkosten + waarde kalveren + waarde bij afvoer – opfokkosten – inseminatiekosten – ziektekosten – genomische kosten – overige kosten (o.a. huisvesting, machines, verzekeringen etc.). Op basis van hun DWP$ -waarde werden alle dieren ingedeeld in vier genetische groepen voor een vergelijking tussen de 25% beste en 25% slechtste dieren. De dieren in de beste genetische groep realiseerden gemiddeld € 680 meer rendement tijdens tijdens hun levensduur (tabel 1).

Foto: 2

Per punt DWP$ , € 1,54 hoger rendement

Uit deze studie blijkt een stijging van het gerealiseerde levensrendement van € 1,54 per punt stijging van de DWP$ . Als melkveehouder selecteer je met deze index dus direct op meer inkomsten.

Tekst gaat verder onder grafiek

Figuur 1: DWP$ en gerealiseerd levensrendement
Figuur 1: DWP$ en gerealiseerd levensrendement

Meer opbrengsten uit melk

Het verschil in rendement komt voort uit het verschil in melkproductie, dagen in lactatie en ziekte-incidentie over de hele levensduur (zie tabel 2 en 3). Dieren in de beste genetische groep (dus de 25% met de hoogste DWP$ -waarde) gaven 8.079 kg meer melk en bleven 202 dagen langer op het bedrijf. Bij een melkprijs van 30 eurocent komt dat neer op € 2.423 meer melkopbrengst.

Foto: 4

Minder baarmoederontsteking, mastitis en klauwproblemen

Als een koe gezond blijft, genereert ze meer opbrengsten en kost ze minder geld. In de DWP$ wegen gezondheidskenmerken zwaar mee. Dat is ook terug te zien in de ziekte-incidentie. De koeien met de 25% hoogste DWP$ -waarde hadden gemiddeld in de praktijk ook minder baarmoederontsteking, minder vaak mastitis en minder klauwproblemen (zie tabel 3).

Foto: 5

Hogere levensproducties

Door te selecteren op een lager ziekterisico (dus op hoge fokwaardes voor DWP$ en individuele gezondheidskenmerken) fok je op termijn een veestapel die ook op oudere leeftijd de productie gemakkelijk aan kan met zo min mogelijk gezondheidsproblemen en bijbehorende ziektekosten. De DWP$ combineert productie met gezondheid en levensduur en dat levert melkveehouders hogere opbrengsten uit melk op.

Lees verder onder afbeelding

Foto: 6

Aanwas fokken uit je beste dieren

Wil je aan de slag met de DWP$ ? Dan kun je met de merkertest van CLARIFIDE Plus de merkerfokwaarden van je vaarskalveren bepalen. Met inzicht in de DWP$ aan zowel de koekant als de stierkant, kun je betere paringen maken en stuur je gerichter op je fokdoel. Zo werk je toe naar een veestapel die de genetische aanleg bezit om een hoger levensrendement te realiseren.

Meer weten over de merkertest van CLARIFIDE Plus? Kijk op de website

Referenties:

1: Fessenden, B., Weigel, D. J., Osterstock, J., Galligan, D. T., & Di Croce, F. (2020). Validation of genomic predictions for a lifetime merit selection index for the US dairy industry. Journal of Dairy Science, 103(11), 10414–10428. https://doi.org/10.3168/jds.2020-18502

Beheer
WP Admin