AlgemeenAchtergrond

FloraHolland tegen nieuwe structuur Productschap

FloraHolland staat niet positief tegenover de voorgestelde veranderingen binnen het Productschap Tuinbouw (PT).

De bloemenveiling ziet de invloed van sectorcommissies liever niet verdwijnen ten voordele van een sterker PT-bestuur.

De commissies beslissen over vaak zeer specifieke zaken. De belangen van bijvoorbeeld de voedingstuinbouw zijn nu eenmaal anders dan die van de sierteelt. Door de bevoegdheid naar het bestuur te verleggen, kunnen verschillende sectoren niet meer zelf besluiten over gelden die ze opbrengen.

Voorzitter Gerrit Ravensbergen: “wij willen samen met de handel grip houden op het geld, dat onze leden opbrengen. Besluitvorming rondom het beschikbaar stellen van gelden voor promotie en onderzoek in een algemeen bestuur kan in een politiek spel ontaarden.”

Het via het PT geïnde geld wordt grotendeels benut voor het financieren van het Bloemenbureau Holland. “FloraHolland wil deze activiteiten in overleg met de handel dichterbij of zelfs binnen de FloraHolland-organisatie brengen.”

Daarnaast vindt Ravensbergen dat onderzoek en ontwikkelingsprogramma’s die het PT financiert directer vanuit de markt tot stand komen en dus meer door de betrokken ondernemers worden aangestuurd. In het nieuwe model is juist minder ruimte voor deze ondernemers, aldus Ravensbergen.

Beheer
WP Admin