AlgemeenAchtergrond

FloraHolland: pilot met onafhankelijke arbitrage

Op 1 juli gaat op FloraHolland Aalsmeer de pilot onafhankelijke arbitrage van start.

Doel is de handel de kans te geven de klachtenafhandeling van FloraHolland aan te vechten. De handel ging onder deze voorwaarde akkoord met de fusie.

AQS gaat als onafhankelijke inspectie-instelling bindende uitspraken doen in gevallen waarin de koper het niet eens is met het oordeel bij de afhandeling van een klacht. Het betreft doorgaans een klacht over de sortering of productkwaliteit.

De drie maanden durende pilot vindt plaats binnen de snijbloemen productgroepen Chrysant, Gerbera, Lelie en Roos. In overleg met de Vereniging Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten doen een tiental grote kopers mee aan de pilot.