AkkerbouwAchtergrond

Flevopool richt zich op afzet lang bewaarde aardappelen

Doordat Agrico stopt met de handel in fritesaardappelen, zochten telers in Flevoland een alternatieve afzet voor hun aardappelen. Daarom hebben zes telers de afzetvereniging Flevopool opgericht. “We richten ons op de afzetmarkt voor aardappelen die langer bewaard kunnen worden.”

De naam Flevopool zegt het al. De nieuwe afzetvereniging voor consumptieaardappelen is alleen toegankelijk voor telers uit Flevoland. De vereniging is vorige week opgericht, op initiatief van zes akkerbouwers. Telers zochten een alternatief omdat Agrico stopt met het vermarkten van fritesaardappelen, zegt Flevopool-voorzitter Jan Dirk Tonkes. “Het is lastig om als individuele teler de Europese markt van meer dan 20 miljoen ton aardappelen goed te volgen. Daar is een gezamenlijk initiatief voor nodig. Flevopool is van de telers. Er zijn korte lijnen en de organisatie is heel transparant.”

Flevopool vermarkt alleen de rassen Agria, Markies, Innovator en Fontane. Tonkes: “We richten ons op de afzetmarkt voor aardappelen die langer bewaard kunnen worden. De kleigrond in Flevoland leent zich goed voor deze rassen en veel telers beschikken over uitstekende bewaarplaatsen. We hebben de oogst van 2011 al ondergebracht in de pool. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden voor de oogst van 2012. Wellicht dat we dan ook andere rassen in de pool opnemen.”

De leden betalen 50 euro per hectare aan contributie, zegt penningmeester Mark Geling. “Leden kunnen per jaar opzeggen. Het geld dat aan het eind van het jaar overblijft, gaat terug naar de leden. Ieder lid moet minimaal vijf hectare inbrengen. Flevopool heeft een contract gesloten met handelsbedrijf ATF Potato. Drie leden van ons bestuur overleggen regelmatig met ATF over de afzet van de aardappelen.”

ATF Potato is het nieuwe handelsbedrijf van Dirk van de Water. De handelaar ziet in de markt meer ruimte ontstaan voor vrije aardappelen. “West-Europa telt zo’n 25 grote aardappelverwerkers. Er zijn veel kleine afnemers. En in de export worden veel aardappelen afgezet.”

Bij aardappeltelers constateert Van de Water steeds meer animo voor de vrije markt. “Door de schaalvergroting willen telers meerdere afzetkanalen bedienen om het risico te spreiden. Je ziet veel telers bijvoorbeeld een derde van hun aardappelen op contract telen, een derde wordt via de handel vermarkt en een derde verkopen ze op de vrije markt.” Geling beaamt dat. “Veel telers die hun aardappelen altijd vrij verkopen, hebben interesse voor Flevopool.”

Het bestuur van Flevopool wil niet kwijt hoeveel leden de afzetvereniging heeft en hoeveel hectare aardappelen in de pool zitten. Tonkes: “Ons eerste doel is niet om groot te zijn. We willen een optimaal poolresultaat halen in het vermarkten van de aardappelen. Je hebt wel een bepaalde hoeveelheid nodig om wat te betekenen in de afzetmarkt. Die hoeveelheid aardappelen heeft Flevopool.”

Beheer
WP Admin