AlgemeenAchtergrond

Farbo-subsidie verdwijnt na openstelling tot 1 april 2009

Ondernemers kunnen tot 1 april 2009 subsidie aanvragen in het kader van de Farbo-regeling, zolang het budget toereikend is. Na deze datum verdwijnt de regeling. Met deze regeling kunnen ondernemers subsidie krijgen voor de aanschaf van apparaten die de blootstelling van werknemers aan lawaai, gevaarlijke stoffen of lichamelijke belasting beperken. De Farbo is weinig effectief, zo schrijft minister Piet Hein Donner van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

In 2006 beloofde de voorganger van Donner al nadere besluitvorming bij de evaluatie van de SZW-subsidieregeling Financiële ondersteuning arbeidsmiddelen (Farbo). Donner besluit nu de Farbo te beëindigen. De regeling was bedoeld om werkgevers in de profit- en non-profitsector door middel van subsidie te stimuleren innovatieve arbeidsmiddelen aan te schaffen en daardoor de blootstelling van werknemers aan lawaai, fysieke belasting en gevaarlijke stoffen te beperken.

Aanleiding voor het besluit is het feit dat de regeling onvoldoende effectief is gebleken. Omstreeks 70 procent van de werkgevers blijkt de stimulans niet nodig te hebben en zou ook zonder subsidie deze arbeidsmiddelen aanschaffen. Tevens is gebleken dat de subsidie slechts in een beperkt aantal sectoren terecht komt. Uit het oogpunt van doelmatige besteding van overheidsmiddelen is dit niet verantwoord.

De subsidieregeling past evenmin in het huidige arbeidsomstandighedenbeleid. Dit beleid kenmerkt zich door het nadrukkelijker beleggen van de verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkomgeving bij werkgevers en werknemers die gezamenlijk maatregelen en oplossingen bedenken om dit te bereiken. Daarbij kan de tijdelijke inzet van subsidie gewenst zijn, maar de Farbo past er niet meer bij, zo vond de minister. De regeling bestaat inmiddels al tien jaar; stimulering of ondersteuning bij de aanschaf van arbeidsmiddelen moet dan niet meer aan de orde zijn.

De vrijvallende middelen blijven beschikbaar voor het arbeidsomstandighedenbeleid. Voorbeelden zijn het programma Participatie en Gezondheid en het onderzoek naar de risico’s van nanotechnologie.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘Farbo’

Meer informatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 24 november 2008: Farbo-regeling wordt afgeschaft

Beheer
WP Admin