AlgemeenAchtergrond

Extra onderzoek naar Q-koorts bij vleesschapen

Het RIVM doet momenteel extra onderzoek naar vleesschapenhouderijen, die besmet zijn met Q-koorts. Grootste probleem is dat een besmetting daar nog niet eenduidig is te achterhalen.

Mocht onomstotelijk komen vast te staan dat op dergelijke bedrijven Q-koorts heerst, dan gaan daar dezelfde maatregelen gelden als op melkschapen- en melkgeitenhouderijen. Dat heeft minister Ab Klink (volksgezondheid) vanmiddag geantwoord tijdens het vragenuurtje aan Marianne Thieme (PvdD).

Die had vragen gesteld op grond van een Nova-uitzending. Daarin werd bericht over een vleesschapenbedrijf in Brabant, waarvan de ministeries aal een half jaar zouden weten dat het besmet is, zonder dat er maatregelen worden getroffen.

Volgens Klink is de enige methode om Q-koorts op het bedrijf vast te stellen een hoog aantal abortussen. “En dan loop je achter de feiten aan.” Hetzelfde geldt voor de kinderboerderijen, zei hij. Klink overweegt om het besluit over maatregelen voor kinderboerderijen neer te leggen bij de betreffende burgemeester, “om meer maatwerk te kunnen leveren”. Hiervoor vaardigt het kabinet dan wel richtlijnen uit.

Minister Gerda Verburg (LNV) bevestigde dat bij 19 van 20 onderzochte vleesschapen op het bedrijf “een lichte besmetting” met Q-koorts is vastgesteld. Dat is gebeurd op basis van zogeheten vaginaal-swabs. Deze zijn minder nauwkeurig dan het tankmelkonderzoek bij melkgeiten- en melkschapenhouderijen.

Beheer
WP Admin