AlgemeenAchtergrond

Extra garantstelling voor aardwarmte

Het Productschap Tuinbouw (PT) komt met een aanvullende garantieregeling die het risico op misboring van aardwarmte moet dekken.

De regeling geldt voor twee tot drie projecten die op korte termijn aan een proefboring willen beginnen.

Het maximale budget bedraagt 400.000 euro per aanvraag. Op die manier wil het schap voorkomen dat tuinders afzien van een boring omdat de financiële risico’s te groot zijn.

Voor een boring in de Koekoekspolder was het schap gevraagd om een dergelijke aanvullende garantstelling. Onder meer omdat in dat gebied niet zeker is dat de kans op voldoende warmtevermogen 90 procent is.

Om in aanmerking te komen voor de garantieregeling van het ministerie van LNV en Economische Zaken is die 90 procent vereist. In de Koekoekspolder en andere pioniersgbieden is echter te weinig kennis over de bodem die garandeert dat voldoende warmte naar boven wordt gehaald. LTO Glaskracht is blij met de aanvullende regeling, maar waarschuwt voor precedentwerking.

Het ministerie van LNV erkent volgens het schap dat de overheidsregeling niet perfect is en aangepast moet worden. Omdat het ministerie van EZ de regeling pas volgend jaar wil evalueren lijkt een snelle aanpassing lastig te realiseren. Te meer omdat een verbeterde versie ook nog goedkeuring uit Brussel behoeft, hetgeen al snel twee maanden duurt.

Beheer
WP Admin