AlgemeenAchtergrond

Export schapen met slachtblik langer mogelijk

Schapenexporteurs mogen hun lammeren, voorzien van conventioneel oormerk en slachtblik, tot 30 juni 2010 blijven exporteren.

In verband met de invoering van elektronische Identificatie en Registratie (I&R) van schapen zouden schapenhandelaren hun exportlammeren vanaf 1 januari 2010 moeten voorzien van een elektronisch oormerk.

Dienst Regelingen hield samen met de NBHV afgelopen dinsdagavond een voorlichtingsavond voor de handel. Andries Kingma van de NBHV riep de in groten getale gekomen handelaren op om de schapenhouders te helpen bij de invoering van I&R. “Bekijk het positief. Er komen problemen, maar als deze opgelost zijn, willen we graag klanten over hebben”, aldus Kingma. De handel is vooral kritisch over de praktische haalbaarheid van I&R, maar lijkt bereid het systeem te accepteren.

Wel zijn er nog diverse knelpunten. Bijvoorbeeld rond de registratie van exportlammeren zonder elektronisch oormerk en het ontbreken van de mogelijkheid tot het verzamelen van weidelammeren op verzamelcentra.

Probleem bij het exporteren van lammeren met een slachtblik tot 30 juni, is volgens de handel dat de meer dan naar schatting 300.000 lammeren nog op basis van het conventionele oormerk in de nieuwe database moeten worden geregistreerd. “Het is gecompliceerd en veel werk voor dieren die worden geëxporteerd en geslacht”, aldus Kingma. De handel pleit bij LNV voor een ontheffing.

Beheer
WP Admin