header

 

Programma

Je bent van 8.30 uur tot 17.00 uur van harte welkom tijdens Grasdag 2021. Bekijk hieronder het volledige programma.

  Productbeurs + Machinestraat
8.30 - 17.00 uur

Kennisschuur Praktijk workshops Demonstraties Voerstal presentaties TREKKERplein Stierpresentatie
KI-Samen
8.30         zelf trekker rijden  
9.00       Voerdemonstratie zelf trekker rijden  
9.30 Presentatie   Machine demonstratie Voerdemonstratie zelf trekker rijden  
10.00 Presentatie   Machine demonstratie Presentatie zelf trekker rijden
10.30
Workshop   Presentatie zelf trekker rijden  
11.00 Presentatie

Presentatie zelf trekker rijden
11.30 Presentatie
Machine demonstratie   zelf trekker rijden  
12.00 Presentatie   Machine demonstratie   zelf trekker rijden
12.30
Workshop
    Demonstratie
13.00   Workshop
    Demonstratie
13.30 Presentatie
Machine demonstratie Presentatie zelf trekker rijden  
14.00 Presentatie   Machine demonstratie
Presentatie zelf trekker rijden
14.30
Workshop   Presentatie zelf trekker rijden
15.00 Presentatie  Workshop Machine demonstratie Presentatie   Demonstratie 
15.30 Presentatie   Machine demonstratie Presentatie   Demonstratie 
16.00
  Machine demonstratie Presentatie zelf trekker rijden
16.30  

Presentatie zelf trekker rijden

 

Kennisschuur

Tijdens Grasdag 2020 kun je aanschuiven bij onderstaande presentaties:

9.00 uur Opening
Dagvoorzitter Jan Vullings, hoofdredacteur Boerderij
9.30 uur

Bodemsignalen voor grasland
Nick van Eekeren, Programmacoördinator Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit Louis Bolk Instituut

 • Organische stof en Bodemchemie
 • Waterhuishouding en Beworteling
 • Bodemstructuur en Bodemleven
10.00 uur

Goede resultaten behalen met kruidenrijk grasland
Ado Bloemendal, Pure Graze

 • Maaien of weiden?
 • Hoe behaal je de beste resultaten
 • Bemesting en onderhoud
10.30 uur Pauze
11.00 uur

Inno4Grass: Europese innovaties voor grasland
Agnes van den Pol-van Dasselaar en Willemijn van de Geest, Aeres Hogeschool Dronten

Het lectoraat Grasland en beweiding laat zien hoe graslanden optimaal beheerd en benut kunnen worden om waarde te creëren voor ondernemer én maatschappij. Lector Agnes van den Pol, al jaren actief binnen Europese onderzoeksprogramma’s, en Willemijn van de Geest, student bij het lectoraat Grasland en beweiding, nemen u mee naar innovaties op graslandgebied buiten Nederland. Deze zijn onderzocht in een Europees onderzoeksproject van 8 landen (uit NL deden Aeres, WUR en LTO mee). Van techniek tot graslandmengsels tot beweidingssystemen, wat kunnen we van onze Europese collega’s leren?
11.30 uur

Het grasland van de toekomst
Thomas van Tetering, product manager Benelux, DLF

 • De nieuwe soorten
 • Robuuster weiland met vlinderbloemigen en enkele kruiden
12.00 uur Presentatie - invulling volgt 
12.30 uur Pauze
13.00 uur Pauze
13.30 uur Presentatie - invulling volgt
14.00 uur

Precisiebemesting op grasland
Jouke Oenema, expert NPPL, WUR

 • Ervaringen NPPL project verspilling mest en mineralen voorkomen
 • Meststoffen optimaal benutten
 • Beregeningsadvies op maat 
14.30 uur

Pauze

15.00 uur

Bodemverdichting van grasland
Everhard van Essen, bodemspecialist adviesbureau Aequator Groen & Ruimte

 • Bodeverdichting tegengaan bij grasland
 • BodemConditieScore tool
15.30 uur Presentatie - invulling volgt


Praktijk workshops

Op zes momenten tijdens het programma worden alle onderstaande workshops gegeven:

1. 

Grasherkenningsworkshop
DLF

 • Welke grassoorten kan ik gebruiken voor welk doel?
 • Herken goed grasland
 • Klavers en kruiden
 
2. 

Vol gras geven
Pascal Philipsen, Timac Agro

Eiwit van eigen land. Veel én van goede kwaliteit. Door extra beworteling en plantbeschikbare calcium. Voor een plant is een goed ontwikkeld wortelstelsel het fundament voor een gezonde groei en hoge opbrengst. Door extra opnamewortels kan gras méér mineralen uit de bodem opnemen en zo efficiënter groeien. Daarnaast is een hoge calciumbeschikbaarheid voor gras van essentieel belang voor stevige celwanden, (weerbaarheid en structuur) en een vlotte jeugdgroei voor de eerste snede. Wortelhaar stimulerende calciummeststoffen PhysiomaX en PhysiomaG bevatten de unieke combinatie van beworteling en voedingscalcium.

 

 

3.

Doelgerichte grasteelt voor een hoge eiwit benutting van de koe
Gert Anker, Klaas Coppens en Koen van Bergen, De Heus

 • Meer melk uit eigen ruwvoer
 • Gras telen met accent op kwaliteit eiwit
 • Recycle: als hulpmiddel van betere benutting graseiwit
 
4.

Gras-voederkruiden voor meer biodiversiteit
Tom Niehof, Internationaal Productmanager Voedergrassen, Barenbrug

 • Wat zijn gras-voederkruiden
 • Wat zijn de voordelen van gras-voederkruiden
 • Hoe teelt je gras-voederkruiden 
 
5.

OCI Nitrogen
spreker en invulling volgt

 
6. DSV Zaden
spreker en invulling volgt
 
7. New Holland
spreker en invulling volgt
 
8. Mechan Groep
Spreker en invulling volgt
 
9. Workshop
 
10. Workshop
 

 

Voerstal presentaties en demonstraties

9.00 uur Voerstal demonstratie
9.30 uur Voerstal demonstratie
10.00 uur Stress free stockmanship in de stal
Joep Driessen, Cow Signals Training Company 
10.30 uur Presentatie Melkveebedrijf Grashoek
11.00 uur Presentatie Melkveebedrijf Grashoek
11.30 uur Bezoek de Grasdag
12.00 uur Bezoek de Grasdag 
12.30 uur Bezoek de Grasdag 
13.00 uur Bezoek de Grasdag 
13.30 uur Presentatie Melkveebedrijf Grashoek
14.00 uur Presentatie Melkveebedrijf Grashoek
14.30 uur Presentatie - invulling volgt
15.00 uur Stress free stockmanship in de stal
Joep Driessen, Cow Signals Training Company
15.30 uur Ruwvoerbenutting door de koe
Teunis Mul en Marius de Jong, Timac Agro
16.00 uur Presentatie Melkveebedrijf Grashoek
16.30 uur Presentatie Melkveebedrijf Grashoek


Machine demonstraties

Bekijk op de pagina 'Machines' de machines in de demonstraties tijdens Grasdag 2020.

 Founding partner:

dlf

Partners:

john deeresamaszvan vulpenduporttimac agrode heusbarenbrugkamps de wildocidsv zadenploeger

 

Initiatiefnemers:

boerderij  trekker