Mestcongres

 

Sprekers

claude van dongen

Claude van Dongen, portefeuillehouder Bodem- & Waterkwaliteit LTO Nederland

Claude van Dongen is naast zijn beroep als melkveehouder en sierteler verantwoordelijk voor de portefeuille Bodem- en Waterkwaliteit van LTO Nederland. ‘Ik zal mij inzetten om te komen tot een mestbeleid waarin het aantrekkelijk is om de juiste keuzes te maken. Goed voor de landbouw en ook voor het milieu,’ zegt Van Dongen. Deze kersverse portefeuillehouder wil daarbinnen de sectoren in de lead zetten. 'De sectoren moeten zelf bepalen hoe zij doelen gezamenlijk gaan halen. Het verhaal moeten zij zelf schrijven en daar help ik graag aan mee.’

   
 marc van doorn

Marc van Doorn, Commercieel directeur OCI Nitrogen

Marc van Doorn is binnen OCI Nitrogen onder andere verantwoordelijk voor de Kunstmest Business, daarnaast is hij voorzitter van Meststoffen Nederland.  Onze visie is dat verstandig gebruik van kunstmest, naast organische mest, nuttig en noodzakelijk is voor een duurzame landbouw. Recentelijk heeft OCI Nitrogen het project geïnitieerd om de grootste Biogas installatie van Nederland op het Chemelot terrein te willen plaatsen, geïntegreerd met de kunstmestproductie van het bedrijf.

   
joost de rooij

Joost de Rooij, advocaat en partner Linssen cs Advocaten

Rechttoe rechtaan en met kennis van zaken staat Joost de Rooij u graag bij. De Rooij heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de universiteit van Tilburg, waar hij in 1997 cum laude is afgestudeerd. Sinds 1996 is hij werkzaam bij Linssen cs Advocaten, vanaf 1998 als advocaat en sinds 2008 tevens als partner.

Vanaf het begin houdt De Rooij zich bezig met agrarisch recht. Inmiddels is hij gespecialiseerd in de diverse onderdelen van het agrarisch bestuursrecht. U kunt daarbij denken aan het milieurecht en omgevingsrecht. Daarnaast specialiseert hij zich in de Natuurbeschermingswet en in specifiek sectoraal recht waarmee agrarische bedrijven geconfronteerd worden, zoals veterinaire wetgeving en de Meststoffenwet. In 2009 is De Rooij met trots aan Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op zijn proefschrift 'Kan de Meststoffenwet gemist worden'. Hij kan zich dan ook met recht een specialist op het gebied van het agrarisch recht noemen. Dit blijkt ook uit zijn notatie in de top 10 van agrarisch recht advocaten in 2012 (Boerderij nr. 29, 17 april 2012).

Gelet op de toegenomen complexiteit van wet- en regelgeving en het hoge tempo waarin nieuwe regels elkaar opvolgen (met name in de natuurbescherming en ruimtelijke ordening) is het zaak om van deze rechtsgebieden de ontwikkelingen zo nauwgezet mogelijk te volgen. Daarbij helpt De Rooij u graag.

   
corne kocks

Corné Kocks, lector precisielandbouw Aeres

Corné Kocks werkt als lector Precisielandbouw / Smart Farming nauw samen met Wageningen UR en het bedrijfsleven. Hij verricht samen met collega-lector Corné Kempenaar onderzoek naar precisielandbouw. Kocks heeft zowel een zeer praktische als wetenschappelijke achtergrond in de akkerbouw en voedergewassen. Hij is opgegroeid op een loon-/akkerbouwbedrijf. Kocks heeft de Rijks Hogere Landbouwschool in Groningen afgerond, waarna hij doorstudeerde in Wageningen op het gebied van plantenziektekunde en landbouwplantenteelt. Hij is gepromoveerd op ruimtelijk afhankelijke statistiek dat hem nu weer goed van pas komt in zijn werk als lector.

Naast zijn functie als lector is Kocks ook teamleider van het team Praktijkgericht Onderzoek en is hij eindverantwoordelijk voor het Centre of Expertise Open Teelten.

   
niek groot wassink

Niek Groot Wassink, Adviseur Rundvee DLV Advies

Niek Groot Wassink houdt zich bij DLV Advies bezig met financieel advies voor rundveehouders. Sparren met de klant over financieel strategische keuzes, het opstellen van continuïteitsbegrotingen en investeringsplannen, gesprekspartner zijn voor ondernemers en banken en begeleiden van studiegroepen zijn de belangrijkste taken voor Niek. Naast zijn werk bij DLV Advies is hij ook melkveehouder. Samen met zijn ouders en broer runt hij een bedrijf met 240 koeien in Rekken.

   
 jelle duindam

Jelle Duindam, Projectleider Elsinga Beleidsplanning en Innovatie BV

Afgestudeerd Wageningen Universiteit. 10 jaar actief als projectleider bij het geaccrediteerde inspectie- en adviesbureau Elsinga Beleidsplanning en Innovatie B.V. Heeft meer dan 50 installaties in binnen- en buitenland ondersteund in verkrijgen van erkenning op basis van validatie. Daarnaast is hij bevoegd inspecteur voor beoordeling microbiologische kwaliteit in  proces en product.

   
jaap gielen

Jaap Gielen, voorzitter Vaksectie Agro Bedrijfskunde VLB

Jaap Gielen (53) is specialist melkveehouderij bij Countus Accountants en Adviseurs en voorzitter van de vakgroep Agro-bedrijfskunde van VLB, de koepelorganisatie van vijf agrarische accountantskantoren.

   
henk willems

Henk Willems, eigenaar VP-Hobe

Henk Willems is eigenaar van VP-Hobe, waar we machines maken voor de mestverwerkers. Tevens exploiteert hij samen met zijn vader Theo Willems een mestverwerkingsinstallatie, onder de naam Agro America. “We verwerken daar de mest voor ongeveer 130 vaste klanten, hiermee pakken we echt een regionaal probleem aan.” De ontwikkelingen gaan snel verder in het maken van hoogwaardige eindproducten van mest. Wij willen als mestverwerker een landelijke bijdrage leveren aan het oplossen van het overschot, zodat de sector haar ‘License to Operate’ behoud.
Tevens kijken wij naar de duurzaamheidsfactoren rondom mestverwerking. Door de juiste technieken te kunnen combineren, en daarmee hoogwaardige eindproducten te maken, kan mestverwerking een grote rol spelen in circulaire economie op een duurzame manier.

   
 jildert herder

Jildert Herder, Herder Agro

Sinds januari 2014 is Jildert Herder (1984) betrokken bij de maatschap van zijn ouders. Dit in combinatie met zijn baan als rundveespecialist bij Agrifirm. Omdat dit wel een intensieve combinatie werd, nam hij het besluit om per 1-1-2016 volledig op het bedrijf te gaan werken.  “Ik vind het prachtig om ondernemer te worden in de agrarische sector”, vertelt Jildert met glimmende ogen wanneer hem gevraagd wordt waarom hij het bedrijf later wil overnemen. Hij woont samen met zijn vrouw Margriet en hun zoons Brend en Ties in Hemrik, op ruim 3 kilometer afstand van de boerderij. Inmiddels heeft hij plaatsgenomen in het dagelijks bestuur van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) als afgevaardigde van de kalverhouderij. 

   
jan vullings

Jan Vullings, Dagvoorzitter en hoofdredacteur Boerderij

Jan Vullings werkt sinds 1985 voor de titels Boerderij Vandaag (voorheen Agrarisch Dagblad), Boerderij, Pluimveehouderij en Groenten&Fruit van Reed Business en Het Schaap. Hij was als verslaggever onder meer betrokken bij diverse acties (akkerbouw, superheffing, mest, welzijn), evacuatie in het Rivierengebied, uitbraken varkenspest en de BSE-crisis. Vanaf 2001 was hij achtereenvolgens nieuwscoördinator en chef verslaggeving.

Sinds 1 januari 2012 vormt hij met collega Geert Hekkert de hoofdredactie van Boerderij. Hij is inhoudelijk verantwoordelijk voor alle uitgaven onder de merknaam Boerderij, waaronder de titels Boerderij magazine en Boerderij Vandaag. Ook online en events behoren tot zijn portefeuille. Sinds 1 januari 2013 valt ook Groenten&Fruit onder zijn verantwoordelijkheid.

   
   

 


jan vullings


Partners:

dlv advies