header

 

Sprekers

Marjolijn

Drs. Marjolijn Sonnema, Directeur-Generaal Agro Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Marjolijn Sonnema volgde in 2016 Hans Hoogeveen op als directeur-generaal Agro en Natuur bij het ministerie van Economische Zaken. Haar loopbaan verraadt een langjarige interesse in de land- en tuinbouw. De liefde voor de sector is haar bij wijze van spreken met de paplepel ingegoten. Ze groeide op op het Friese en Achterhoekse platteland, waar haar vader voor verschillende instellingen voor landbouwonderwijs werkte.

Ze heeft zelf 5 jaar bij het Landbouwschap gewerkt, 14 jaar bij het ministerie van LNV en ze werkte 4 jaar aan voedselbeleid bij het ministerie van VWS.

Als directeur-generaal Agro en Natuur wil zij een verbinder zijn op inhoud tussen mensen, vooral ook buiten het ministerie. Ze zegt daaruit energie te halen. Ze wil er in haar huidige rol aan bijdragen dat landbouw verduurzaamt en tegelijk zorgt voor genoeg en gezond eten voor de groeiende wereldbevolking.

Sonnema is de belangrijkste adviseur van de minister van landbouw. In die rol vormt ze de stabiele factor op een ministerie waar de politieke bestuurders vaker komen en gaan dan de sector zou willen.

   
ruud huirne Ruud Huirne, voorzitter commissie Certificering Mestafzet
   
max sturm

Max Sturm, akkerbouwer Maatschap Sturm

Max Sturm heeft een akkerbouwbedrijf 115 hectare in maatschap met ouders Koos en Jozefien en broer Gijs. Bouwplan met 30 hectare aardappelen, 22 hectare wintertarwe, 13 hectare zomergerst, 17 hectare suikerbieten , 15 hectare zaaiuien, 13 hectare winterpeen, 5 hectare witlofpennen. Maatschap Sturm is enigszins voorbereid op precisielandbouw. Sinds 2013  is er een rechtrijsysteem voor de trekker, met ploeg- en kilvermodule. De spuitmachine heeft de mogelijkheid van sectie-afsluiting en er is het teeltregistratiesysteem Agrovision. In 2018 doet het akkerbouwbedrijf mee aan de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw waarbij ze gebruik maken van het variabel doseren van stikstofbijmesting.

   
gerard velthof

Gerard Velthof, senior scientist Wageningen Environmental Research

Gerard Velthof is bodemkundige en werkt als senior onderzoeker bij Wageningen Environmental Research. Hij is secretaris van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet, een wetenschappelijke commissie die het ministerie van LNV adviseert over het mestbeleid. Hij is lid van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. Daarnaast coördineert hij het Europees project FAIRWAY, waarin de bescherming van drinkwaterbronnen tegen nitraat en bestrijdingsmiddelen centraal staat.

 
ids schaap
Ids Schaap, Agradu
   
gerd jan de leeuw
Gerd-Jan de Leeuw, Manager Mest&Mineralen, BMC Moerdijk
   
arjan prinsen Arjan Prinsen, Groot Zevert Vergisting
   
jelle kuiper

Jelle Kuiper, quizmaster en cabaretier

Jelle kan met recht een creatieve duizendpoot worden genoemd. Hij is cabaretier en verzorgt optredens op maat. Als quizmaster bedenkt Jelle tijdens het congres quizvragen om aan het eind van het congres op ludieke wijze te testen of de aanwezigen er iets van hebben opgestoken. Uiteraard hebben de multiple choice antwoorden een hoog nonsensgehalte. De quiz wordt afgesloten met een heuse prijsuitreiking.

   
 

Werkgroep Keurmest

 Sinds september 2018 bestaat Keurmest. Het keurmerk is laagdrempelig en deelname is vrijwillig. Wie zich aanmeldt, verklaart zich aan alle regels op het gebied van mest te houden. Controle is er niet, de borging volgt in later stadium. Deelname staat open voor alle schakels van de mestketen, van producent tot distributeur en ontvanger. Het mest-keurmerk is uitvloeisel van een actieplan voor de aanpak van fraude in de mestketen. De initiatiefnemers daarvan zijn LTO, Cumela, POV, Transport en Logistiek Nederland en Rabobank.

   
jan vullings

Jan Vullings, Dagvoorzitter en hoofdredacteur Boerderij

Jan Vullings werkt sinds 1985 voor de titels Boerderij Vandaag (voorheen Agrarisch Dagblad), Boerderij, Pluimveehouderij en Groenten&Fruit van Reed Business en Het Schaap. Hij was als verslaggever onder meer betrokken bij diverse acties (akkerbouw, superheffing, mest, welzijn), evacuatie in het Rivierengebied, uitbraken varkenspest en de BSE-crisis. Vanaf 2001 was hij achtereenvolgens nieuwscoördinator en chef verslaggeving.

Sinds 1 januari 2012 vormt hij met collega Geert Hekkert de hoofdredactie van Boerderij. Hij is inhoudelijk verantwoordelijk voor alle uitgaven onder de merknaam Boerderij, waaronder de titels Boerderij magazine en Boerderij Vandaag. Ook online en events behoren tot zijn portefeuille. Sinds 1 januari 2013 valt ook Groenten&Fruit onder zijn verantwoordelijkheid.

   

 


quote jan


Partners: