header

 

Programma (onder voorbehoud)

09.15 uur 

Ontvangst

   
10.00 uur Centrale opening door dagvoorzitter Jan Vullings, hoofdredacteur Boerderij 
   
10.15 uur

Mest kringloop
Drs. Marjolijn Sonnema, Directeur-Generaal Agro Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

   
10.45 uur

Eerlijke mestketen
Ruud Huirne (Rabobank), Claude van Dongen (LTO Nederland) en Johan Mostert (CUMELA Nederland)

Sinds december 2017 werken LTO Nederland, CUMELA Nederland, POV, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Rabobank binnen het PvA ‘Samen werken in een eerlijke keten’ aan een eerlijke mestketen. Op 14 september 2018 hebben de partijen gezamenlijk de gedragscode KeurMest gelanceerd. De gedragscode KeurMest is slechts één van de onderdelen van het PvA, maar wel een concrete eerste stap richting een private borging van de mestketen. Tijdens deze sessie wordt toegelicht waarom en hoe de partijen hier aan werken vanuit een ketenbenadering, en welke dillema’s dit met zich meebrengt.

   
11.40 uur Lunch / netwerken
   
12.45 uur

Praktijksessie ronde 1
Je volgt in kleinere groepen per praktijksessie ronde één subsessie

   
  1. Variabel mestgebruik
Max Sturm, akkerbouwer Maatschap Sturm
 • Variabel doseren stikstofbijmesting
 • Verbruik in de praktijk
 • Voordelen en nadelen
   
 

2. Lokale duurzame energie uit mest en biomassa
Ids Schaap, Agradu

 • Biogas voor betere verwaarding mest
 • Belang biogasinstallaties in de mestmarkt
   
13.15 uur

Praktijksessie ronde 2

   
 

1. Kunstmest versus dierlijke mest
Gerard Velthof, senior scientist Wageningen Environmental Research

 • Verschil in samenstelling
 • Landbouwkundige en milieukundige aspecten
 • Kringloop sluitend maken met eigen mest
   
 

2. Kunstmestvrije Achterhoek
Arjan Prinsen, Groot Zevert Vergisting 

 • Organische reststromen verwaarden
 • Dierlijke mest als vervanging van kunstmest
 • Circulaire economie
   
13.45 uur Pauze
   
14.30 uur

Thermische conversie van pluimveemest
Gerd-Jan de Leeuw, Manager Mest & Mineralen, BMC Moerdijk

 • Productie van groene stroom
 • As die als meststof wordt toegepast in het buitenland
 • Impact
   
15.00 uur

Mest quiz
Jelle Kuiper, quizmaster en cabaretier

   
15.30 uur Afsluiting + netwerkborrel
   
16.30 uur Einde dag

 


quote jan


Partners: