Mestcongres

 

Programma (onder voorbehoud)

09.45 uur 

Ontvangst

   
10.30 uur Centrale opening door dagvoorzitter Jan Vullings, hoofdredacteur Boerderij 
   
10.45 uur

De nieuwe balans in de mestmarkt
Claude van Dongen, portefeuillhouder Bodem & Water

 • Minder mineralen (samenstelling veevoer, verbetering benutting, voermanagement)
 • Meer plaatsingsruimte (beschikbaarheid mest, bemesting op maat, nieuwe afzet, nieuwe mestproducten)
 • Verwerken en verwaarden (export, groene energie, herwinnen grondstoffen)
   
11.15 uur

Beter bemesten = beter oogsten
Marc van Doorn,Commercieel directeur OCI Nitrogen

 • Kunstmest als onderdeel van duurzame bemesting
 • Kunstmest uit mest en mest van kunstmest
   
12.00 uur Lunch / netwerken
   
13.00 uur

Praktijksessie ronde 1

   
  1. Juridische kant fosfaatrechten
Joost de Rooij, advocaat en partner Linssen cs Advocaten
 • Knelgevallen en juridische stappen
 • Pachters en verpachters

2. Mestexport
Ben van Eldijk, Kanters Bedrijven

 • Kansen voor verschillende soorten mest in diverse landen
 • Wetgeving export dierlijke mest
 • kosten en tijdinvestering mestexport

3. Hoe verzeker je je van goede mest
Corné Kocks, Lector precisielandbouw Aeres

 • Mest bijmengen
 • Wat zijn goede gehalten?
 • Voordelen van mest
 • Mestonderzoek middels NIR-test
   
13.35 uur

Praktijksessie ronde 2

   
 

1. Wat is uw fosfaatstrategie? 
Niek Groot Wassink, DLV Advies

 • Welke stappen kunt u nemen om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op het huidige fosfaatrechtenstelsel?
 • Wat zijn de strategische mogelijkheden voor mij en mijn bedrijf?

2. Erkenning alternatieve exportwaardige mestverwerking 
Jelle Duindam, Elsinga Beleidsplanning en Innovatie

 • Validatie bij alternatieve thermische behandeling volgens EU Dierlijke Bijproducten Verordening
 • Voorwaarden gevalideerd proces
 • Voorbeelden van andersoortige mestverwerking
   
14.10 Praktijksessie ronde 3
 

1. Fosfaatrechten kopen/leasen en verkopen
Jaap Gielen, voorzitter Vaksectie Agro Bedrijfskunde VLB

 • Hoe ziet de huidige handelsmarkt rondom fosfaat eruit?

2. Mestverwerken; het voorbeeld van circulair
Henk Willems, eigenaar VP-Hobe

 • Bijdrage mestverwerking aan oplossing mestprobleem
 • Mestverwerking als circulaire economie
 • Mogelijkheden technieken en eindproucten
   
14.40 uur Pauze
   
15.15 uur

Samenwerkingsverbanden in de praktijk
Jildert Herder, Herderagro

 • Hoe kunnen samenwerkingsverbanden tussen veehouders en akkerbouwers elkaar versterken?
 • De voordelen en aandachtspunten in de praktijk
 • Verschillende wensen rondom mest en hoe hiermee om te gaan
   
15.45 uur Afsluiting + netwerkborrel

 


jan vullings


Partners:

dlv advies