header

 

Geen kringloop zonder mest

Het Boerderij Nationaal Mestcongres brengt de keten bij elkaar. Tijdens deze vierde editie gaat Boerderij voor zowel mestproducenten als mestafnemers praktisch in op relevante punten in de mestproblematiek.
Producenten van mest krijgen handvatten rondom de afzet en het vermarkten van mest. Gebruikers van mest worden geholpen met het nog efficiënter gebruiken, en waar mogelijk meer toepassen, van mest.
Tijdens de plenaire start krijgt u inzicht in de huidige stand van zaken. Hoe ziet de toekomst eruit en wat voor invloed heeft dit op uw bedrijf? Vervolgens kunt u kiezen uit diverse subsessies, waarin interactief de praktijk wordt besproken.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens het Nationaal Mestcongres:

  • Nirs technologie
  • Sleepvoet mest
  • Certificering mest(keurmerk)
  • Kringlooplandbouw
  • Vervanging kunstmest door dierlijke mest

 

 


quote jan


Partners: