cursus rundveevoeding

cursus melkveevoeding

 

Curus MelkveeVoeding. Verken de mogelijkheden voor voerkostenverlaging.

Voer is veruit de grootste kostenpost op melkveebedrijven. Een uitgebalanceerd rantsoen of voerpakket tegen een scherpe prijs is van grote invloed op het bedrijfsrendement. Wat erin gaat is immers bepalend voor de melkgift maar ook de vruchtbaarheid en de gezondheid van uw koeien. Een optimale voeding zorgt voor probleemloze koeien en meer arbeidsplezier. 

Samen met uw adviseur bepaalt u welke voersoorten u op uw bedrijf inzet. Om een kritische gesprekspartner te zijn voor uw voeradviseur en een grotere rol te spelen bij de samenstelling van de rantsoenen en het voerpakket is het noodzakelijk dat u kennis heeft van de veevoergrondstoffen, de voertechniek, de voermarkt, de voerbehoefte en de vertering van voer door koeien. Alleen dan kunt u voor alle koeien in elke levensfase een weloverwogen keuze maken voor een optimale voer(pakket)samenstelling, zodat voerefficiëntie verbetert en de voerkosten dalen. Een verhoging van uw bedrijfsrendement door meer te weten van uw voer is niet ondenkbaar. 

Bent u melkveehouder of bedrijfsleider en wilt u meer grip op de melkveevoeding en de voerkosten op uw bedrijf? Dan is deze praktijkgerichte, onafhankelijke cursus iets voor u. 

Na deze cursus bent u in staat:

  • Inhoudelijk mee  praten over het voerpakket, de voersamenstelling en de voermarkt met uw voeradviseur
  • Weloverwogen rantsoenkeuzes maken voor uw melkkoeien in alle levensfases.
  • De voerkosten verlagen en aanknopingspunten vinden voor verbetering van het rantsoen

 


Wilt u meer grip op uw voerkosten?

 


boerderijhas