header ADD

 

Sprekers

 

Trends & innovatie theater

Martin Scholten

Martin Scholten, Algemeen directeur Dierwetenschappen Wageningen University & Research

Dr. Martin C. Th. Scholten is binnen Wageningen University & Research lid van de directie die verantwoordelijk is voor Animal Sciences, Livestock Research, Bioveterinary Research en Marine Research. Met zijn achtergrond als ecoloog en zijn huidige activiteiten op het gebied van agrowetenschappen introduceerde hij de principes Feeding the World within the Carrying Capacity of Planet Earth; Livestock Farming with Care, A circular food production in a biobased society, en Disruptive Technologies in responsible innovation in Agribusiness. Hij maakt onderdeel uit van de leiding van de GRA (Global Research Alliance on agricultural greenhouse gasses) en geeft daar leiding aan het Flagship Climate Smart Agriculture by Circularity. In het verleden was Scholten actief als voorzitter van de Animal Task Force (ATF), een Europees platform voor publiek-private innovaties op het gebied van veehouderij. Ook was hij voorzitter van EFARO (European Association of Fisheries & Aquaculture Research Organisations) en de Nederlandse delegaat en tevens vice-voorzitter van ICES (International Council for Exploration of the Sea). Hij is de grondlegger van het innovatiecentrum Dairy Campus, het Sino-Dutch Dairy Development Centre (SDDDC) in Peking, en het Netherlands Centre of One Health (NCOH).

 
     

Frank Verhoeven, Boerenverstand

Ir. Frank Verhoeven is eigenaar van Boerenverstand. Geboren en getogen op een melkveehouderijbedrijf in Udenhout (nabij Tilburg) en via MAS Boxtel en HAS Den Bosch naar Wageningen Universiteit geklommen. Afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur in 1997 en in 2005 gestart met het bedrijf Boerenverstand Consultancy. Frank is na zijn afstuderen zijn carrière begonnen bij de leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit, waar hij op dit moment nog verbonden is als gastmedewerker Europese plattelandsontwikkeling.
Tijdens zijn loopbaan is hij intensief betrokken geweest bij talrijke praktijkprojecten zoals de Kringloopwijzer en geeft hij verschillende praktijkworkshops hierover. Daarnaast heeft hij meegeschreven met het stikstofplan van minister Schouten.

 
     
Jan Willem

Jan Willem Erisman, CEO Louis Bolk Instituut en bijzonder hoogleraar integrale stikstofstudies

CEO Louis Bolk Instituut
Hoogleraar Integrale Stikstofstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam (tot 1 okt 2019)
Voorzitter van de Kwaliteitsraad van Stichting Veldleeuwerik
Lid Panel Zorgvuldige Veehouderij voor de Provincie Noord-Brabant
Lid van de Raad van Toezicht bij de Vlinderstichting

 
     
Johan Sanders

Johan Sanders, Em. hoogleraar Biobased Economy Wageningen University & Research

Johan Sanders studeerde moleculaire biologie (Universiteit van Amsterdam) en promoveerde bij Piet Borst. In 1977 zette hij de genetic engineering groep op binnen Gistbrocades in Delft. In 1993 werd hij onderzoeksdirecteur bij AVEBE in Foxhol.

Vanaf 2002 zette hij een nieuwe leerstoel op in Wageningen gericht op Valorisatie van Plantaardige productie ketens. Deze leerstoel werd in 2009 omgezet in de volledige leerstoel Biobased Commodity Chemicals. In 2014 stapte hij over naar DLO in de functie van Innovatie manager bij Food and Biobased Research.

 
     
 Jeroom

ir. Jeroom Remmers, Directeur TAPP Coalitie 

Jeroom Remmers is directeur van de TAPP Coalitie (True Animal Protein Price Coalitie), een nieuwe stichting die zich inzet voor een eerlijke prijs voor vlees en zuivel, inclusief alle milieukosten en kosten voor de veehouder, zie tappcoalitie.nl

Hij studeerde als milieukundig ingenieur aan de Wageningen Universiteit en werkte daarna 12 jaar als senior beleidsmedewerker duurzame landbouw bij Natuur en Milieu. Daarna werkte hij voor o.a. VNG, energie adviesbureau Builddesk, VBDO, De Groene Zaak, Greenpeace en  Milieudefensie. Hier zette hij zich succesvol in voor een hogere melkprijs voor duurzaam geproduceerde zuivel. 

 
     
Daan Groot

Daan Groot, Lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur HAS en de Natuurverdubbelaars

Systeemdenker en spin in het web. Samen met Erwin oprichter van De Natuurverdubbelaars omdat hij ervan overtuigd is dat natuurherstel voor bijna alle grote opgaven waar we op dit moment voor staan een deel van de oplossing is: van klimaatverandering, ongelijkheid en gezondheid tot migratie. Daan treedt regelmatig op als gespreksleider/facilitator of workshop-begeleider. Hij is opgenomen in de Duurzame 100 (#75, 2018), Food100 (2017), Duurzame Jonge 100 (2018, 2017, 2014) en was namens De Natuurverdubbelaars in 2018 genomineerd voor de VHG Groenprijs op Duurzame Dinsdag. Sinds 2017 is Daan samen met Erwin lector "Innovatief Ondernemen met Natuur” en hebben zij samen het boek “Een goede boterham met natuur” uitgebracht. Daan is cum laude afgestudeerd als politicoloog met een specialisatie in Internationale Betrekkingen en is zijn werkende leven begonnen bij Deloitte (2005-2009).

 
     

 

Strobalensessies

Jan Kuijpers

Jan Kuijpers, vleeskuikenhouder en eigenaar Nieuw Gemengd Bedrijf Kuijpers Kip

Jan Kuijpers is eigenaar van het vleeskuikenbedrijf binnen het Nieuw Gemengd Bedrijf. Het Nieuw Gemengd Bedrijf zal bestaan uit een gesloten vleeskuikenbedrijf, een gesloten varkensbedrijf en een Bio Energie Centrale. In totaal zullen hier 1,1 miljoen kippen en 30.000 varkens op duurzame en diervriendelijke wijze op verschillende locaties worden gehouden. Binnen het vleeskuikens- en varkensbedrijf wordt de productieketen enorm verkort door meerdere schakels samen te voegen. Bij de vleeskuikens zijn dit de houderij van vleeskuikenouderdieren, broederij, vleeskuikenhouderij en slachterij. Bij de varkens zijn dit de voerfabriek en de zeugen- en vleesvarkenshouderij. De Bio Energie Centrale van 5 MWe zal alle mest, slachtafval en andere organische stromen van het kippen- en varkensbedrijf en organische reststromen van naburige bedrijven verwerken tot nuttige grondstoffen (zoals mineralenconcentraat, compost en gezuiverd water).

 
     
Alex

Alex Datema, melkveehouder in Groningen en voorzitter BoerenNatuur

Alex Datema heeft een gangbaar melkveebedrijf met 110 melkkoeien in Groningen. Als melkveehouder heeft Alex altijd aan weidevogelbeheer gedaan en is actief met natuurinclusief boeren. Daarnaast is hij voorzitter van Boerennatuur.nl, deze organisatie voert sinds 2016 het nieuwe stelsel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer uit.

 

   
Edwin Elshof, varkenshouder Elshof Agro Holding / Porc D'Or
 
     

Wouter Schep, melkveehouder en voorzitter van Agrarisch Natuur- en Landschapscollectief Midden Groningen (CMG)

Wouter en Christina Schep houden 135 melk- en kalfkoeien en 60 stuks jongvee. Een koe levert gemiddeld 9.000 kilo melk, met 4,4% vet en 3,6 % eiwit. Familie Schep heeft in totaal 63 hectare land, waarvan 0,4 hectare plasdras en 6,5 hectare uitgesteld maaibeheer. Voor de afzet van mest werkt Schep samen met akkerbouwers in de buurt.


 

 

Workshops subsidie & wetgeving

Sprekers volgen zsm