header ADD

 

Sprekers

 

Trends & innovatie theater

Henk Hanskamp

Henk Hanskamp, innovator voor de melkveesector

Henk Hanskamp is eigenaar van het innovatiebedrijf Hanskamp te Doetinchem. Als boerenzoon is de betrokkenheid bij de melkveehouderij al in zijn vroege jeugd gelegd. Met zijn in 2001 opgerichte bedrijf, zet hij techniek en automatisering in, om de melkveesector verder te helpen. Technische vooruitgang voor een rendabele en toekomstbestendige melkveehouderij is het fundament van Hanskamp. Samen met zijn team, van inmiddels 25 personen, is hij nog steeds iedere dag actief betrokken bij de productontwikkeling. Bekende producten van Hanskamp zijn de PropyDos, de PipeFeeder en het nieuwste product het CowToilet.

 
     
Martin Scholten

Martin Scholten, Algemeen directeur Dierwetenschappen Wageningen University & Research

Dr. Martin C. Th. Scholten is binnen Wageningen University & Research lid van de directie die verantwoordelijk is voor Animal Sciences, Livestock Research, Bioveterinary Research en Marine Research. Met zijn achtergrond als ecoloog en zijn huidige activiteiten op het gebied van agrowetenschappen introduceerde hij de principes Feeding the World within the Carrying Capacity of Planet Earth; Livestock Farming with Care, A circular food production in a biobased society, en Disruptive Technologies in responsible innovation in Agribusiness. Hij maakt onderdeel uit van de leiding van de GRA (Global Research Alliance on agricultural greenhouse gasses) en geeft daar leiding aan het Flagship Climate Smart Agriculture by Circularity. In het verleden was Scholten actief als voorzitter van de Animal Task Force (ATF), een Europees platform voor publiek-private innovaties op het gebied van veehouderij. Ook was hij voorzitter van EFARO (European Association of Fisheries & Aquaculture Research Organisations) en de Nederlandse delegaat en tevens vice-voorzitter van ICES (International Council for Exploration of the Sea). Hij is de grondlegger van het innovatiecentrum Dairy Campus, het Sino-Dutch Dairy Development Centre (SDDDC) in Peking, en het Netherlands Centre of One Health (NCOH).

 
     

Frank Verhoeven, Boerenverstand

Ir. Frank Verhoeven is eigenaar van Boerenverstand. Geboren en getogen op een melkveehouderijbedrijf in Udenhout (nabij Tilburg) en via MAS Boxtel en HAS Den Bosch naar Wageningen Universiteit geklommen. Afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur in 1997 en in 2005 gestart met het bedrijf Boerenverstand Consultancy. Frank is na zijn afstuderen zijn carrière begonnen bij de leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit, waar hij op dit moment nog verbonden is als gastmedewerker Europese plattelandsontwikkeling.
Tijdens zijn loopbaan is hij intensief betrokken geweest bij talrijke praktijkprojecten zoals de Kringloopwijzer en geeft hij verschillende praktijkworkshops hierover. Daarnaast heeft hij meegeschreven met het stikstofplan van minister Schouten.

 
 
   
Rolf Koster

Rolf Koster, algemeen directeur Prowind B.V.

Rolf is een gedreven duurzame energie ontwikkelaar. Hij zet zich  al meer dan 20 jaar in voor het realiseren van meer duurzame energie in Nederland.


 
     
Jan Willem

Jan Willem Erisman, CEO Louis Bolk Instituut en bijzonder hoogleraar integrale stikstofstudies

CEO Louis Bolk Instituut
Hoogleraar Integrale Stikstofstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam (tot 1 okt 2019)
Voorzitter van de Kwaliteitsraad van Stichting Veldleeuwerik
Lid Panel Zorgvuldige Veehouderij voor de Provincie Noord-Brabant
Lid van de Raad van Toezicht bij de Vlinderstichting

 
     
Johan Sanders

Johan Sanders, Em. hoogleraar Biobased Economy Wageningen University & Research

Johan Sanders studeerde moleculaire biologie (Universiteit van Amsterdam) en promoveerde bij Piet Borst. In 1977 zette hij de genetic engineering groep op binnen Gistbrocades in Delft. In 1993 werd hij onderzoeksdirecteur bij AVEBE in Foxhol.

Vanaf 2002 zette hij een nieuwe leerstoel op in Wageningen gericht op Valorisatie van Plantaardige productie ketens. Deze leerstoel werd in 2009 omgezet in de volledige leerstoel Biobased Commodity Chemicals. In 2014 stapte hij over naar DLO in de functie van Innovatie manager bij Food and Biobased Research.

 
     
 Jeroom

ir. Jeroom Remmers, Directeur TAPP Coalitie 

Jeroom Remmers is directeur van de TAPP Coalitie (True Animal Protein Price Coalitie), een nieuwe stichting die zich inzet voor een eerlijke prijs voor vlees en zuivel, inclusief alle milieukosten en kosten voor de veehouder, zie tappcoalitie.nl

Hij studeerde als milieukundig ingenieur aan de Wageningen Universiteit en werkte daarna 12 jaar als senior beleidsmedewerker duurzame landbouw bij Natuur en Milieu. Daarna werkte hij voor o.a. VNG, energie adviesbureau Builddesk, VBDO, De Groene Zaak, Greenpeace en  Milieudefensie. Hier zette hij zich succesvol in voor een hogere melkprijs voor duurzaam geproduceerde zuivel. 

 
     
alain cracau  Alain Cracau, Hoofd Business Development Verduurzaming Rabobank  
     
Daan Groot

Daan Groot, Lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur HAS en de Natuurverdubbelaars

Systeemdenker en spin in het web. Samen met Erwin oprichter van De Natuurverdubbelaars omdat hij ervan overtuigd is dat natuurherstel voor bijna alle grote opgaven waar we op dit moment voor staan een deel van de oplossing is: van klimaatverandering, ongelijkheid en gezondheid tot migratie. Daan treedt regelmatig op als gespreksleider/facilitator of workshop-begeleider. Hij is opgenomen in de Duurzame 100 (#75, 2018), Food100 (2017), Duurzame Jonge 100 (2018, 2017, 2014) en was namens De Natuurverdubbelaars in 2018 genomineerd voor de VHG Groenprijs op Duurzame Dinsdag. Sinds 2017 is Daan samen met Erwin lector "Innovatief Ondernemen met Natuur” en hebben zij samen het boek “Een goede boterham met natuur” uitgebracht. Daan is cum laude afgestudeerd als politicoloog met een specialisatie in Internationale Betrekkingen en is zijn werkende leven begonnen bij Deloitte (2005-2009).

 
     

 

Strobalensessies

Wim van Vulpen Wim van Vulpen, varkenshouder  
     
Jan Kuijpers

Jan Kuijpers, vleeskuikenhouder en eigenaar Nieuw Gemengd Bedrijf Kuijpers Kip

Jan Kuijpers is eigenaar van het vleeskuikenbedrijf binnen het Nieuw Gemengd Bedrijf. Het Nieuw Gemengd Bedrijf zal bestaan uit een gesloten vleeskuikenbedrijf, een gesloten varkensbedrijf en een Bio Energie Centrale. In totaal zullen hier 1,1 miljoen kippen en 30.000 varkens op duurzame en diervriendelijke wijze op verschillende locaties worden gehouden. Binnen het vleeskuikens- en varkensbedrijf wordt de productieketen enorm verkort door meerdere schakels samen te voegen. Bij de vleeskuikens zijn dit de houderij van vleeskuikenouderdieren, broederij, vleeskuikenhouderij en slachterij. Bij de varkens zijn dit de voerfabriek en de zeugen- en vleesvarkenshouderij. De Bio Energie Centrale van 5 MWe zal alle mest, slachtafval en andere organische stromen van het kippen- en varkensbedrijf en organische reststromen van naburige bedrijven verwerken tot nuttige grondstoffen (zoals mineralenconcentraat, compost en gezuiverd water).

 
     
Jan Reinier

Jan Reinier de Jong, akkerbouwbedrijf De Jong

Akkerbouwbedrijf De Jong is gevestigd in Odoorn. Het  bedrijf is lid van de Agrarische Natuur Drenthe, Jan Reinier is dagelijks bestuurslid van deze coöperatie. Op ruim 9 hectare wordt agrarische natuurbeheer uitgevoerd. Er is een paar hectare met akkervogelvoervelden. Hier wordt een mix van granen geteeld, dit wordt die niet geoogst, zodat overblijvende akkervogel hier van kunnen eten. Op het bedrijf is 3 kilometer akkerrand aangelegd voor de knoflookpad. Ook zijn er randen met verschillende mengsels van bloemen en kruiden voor insecten. Deze worden gemonitord door de Vlinderstichting om te zien of deze randen bijdragen aan biodiversiteit. Dit is een gezamenlijke proef met oa. BASF. Sinds dit jaar is het bedrijf aan gesloten bij het BASF Farm netwerk. Een netwerk van tientallen bedrijven door heel Europa dit biodiversiteit in de landbouw wil verbeteren. De Jong is betrokken bij verschillende projecten, duurzame energie loopt daar als een rode draad doorheen. Sinds najaar 2015 staat een zes meter lange zeecontainer met daarin 126 lithium ion-batterijcellen op het bedrijf van De. Deze accu slaat de elektriciteit op die afkomstig is van de zonnepanelen. Daarnaast is de planning om een zonneakker van 17 ha. te realiseren op grond van de gemeente. Ook is hij mede oprichter van de zonneakker poule van boeren in de gemeente  Borger-Odoorn. Kijk hier (https://www.dejongodoorn.nl/) voor meer informatie over akkerbouwbedrijf De Jong.

 
 

Wouter Schep, melkveehouder en voorzitter van Agrarisch Natuur- en Landschapscollectief Midden Groningen (CMG)

Wouter en Christina Schep houden 135 melk- en kalfkoeien en 60 stuks jongvee. Een koe levert gemiddeld 9.000 kilo melk, met 4,4% vet en 3,6 % eiwit. Familie Schep heeft in totaal 63 hectare land, waarvan 0,4 hectare plasdras en 6,5 hectare uitgesteld maaibeheer. Voor de afzet van mest werkt Schep samen met akkerbouwers in de buurt.

 
 

 
Cornelis Mosselman

Cornelis Mosselman, akkerbouwer

Al zes generaties lang boert de familie Mosselman op het eiland Goeree-Overflakkee. Cornelis Mosselman: ‘Nu onze kinderen meelopen op onze boerderij, vroeg ik mezelf steeds vaker af of ons akkerbouwbedrijf op de lange termijn bestaansrecht had. Of onze kinderen nog wel fatsoenlijk zouden kunnen boeren als ze dat zouden willen. Mijn conclusie was van niet, vandaar de keuze om het roer rigoureus om te gooien.’ We hebben de ambitie om binnen 5 jaar (van 2018 t/m 2022) van een regulier akkerbouwbedrijf één van de duurzaamste vollegrondsgroentebedrijven van Nederland te worden.

 
     
Edwin Elshof, varkenshouder Elshof Agro Holding / Porc D'Or
 
     
Alex

Alex Datema, melkveehouder in Groningen en voorzitter BoerenNatuur

Alex Datema heeft een gangbaar melkveebedrijf met 110 melkkoeien in Groningen. Als melkveehouder heeft Alex altijd aan weidevogelbeheer gedaan en is actief met natuurinclusief boeren. Daarnaast is hij voorzitter van Boerennatuur.nl, deze organisatie voert sinds 2016 het nieuwe stelsel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer uit.


 

 

Kringlooprondes

Hans Scholte

Hans Scholte, Sectorleider Melkveehouderij bij Flynth adviseurs en accountants

 Hans Scholte is Sectorleider Melkveehouderij bij Flynth adviseurs en accountants.  Zijn opleiding volgde hij aan de Hogere Landbouwschool. In zijn huidige werk gebruikt hij nog steeds zijn ervaring met de combinatie van technisch en economische advies, als adviseur bij de landbouwvoorlichtingsdienst. Bij het IBO in Zeist voltooide hij een opleiding tot organisatieadviseur voltooid, hij heeft ervaring met het ondernemerschap en is een mensenmens. Bij Flynth richt hij zich op de ontwikkelingen in de sector en de kansen voor de klanten. Via de expertisegroep Grond & Productierechten is regelgeving voor  Hans Scholte een onderwerp waar hij veel mee te maken heeft. Motto: je kunt niet groen doen, als je rood staat.    

   
Aard Mulders

Aard Mulders, senior beleidsmedewerker Ministerie van LNV

Ik ben senior adviseur bij het Ministerie van LNV. Op dit moment ben ik werkzaam als nationaal coördinator voor het vormgeven van een groenblauwe architectuur voor het toekomstig Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dit is het onderdeel van het GLB dat toeziet op het realiseren van de doelen klimaat, bodem, water, lucht, biodiversiteit en landschap. Dit omvat alle grondgebonden subsidies en een groot deel van de andere POP-subsidies. Daarnaast ben ik lid van het team dat de Nederlandse invulling van het toekomstig GLB met de Europese commissie bespreekt. Eerder ben ik verantwoordelijk geweest voor het vormgeven van het collectieve stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

   
  Gjalt Jan Feersma Hoekstra, verkoper binnendienst Agriton
 
Marcel Rikmanspoel

Marcel Rikmanspoel, Rikmanspoel Agro 

Marcel is eigenaar van Rikmanspoel Agro-Service. Hij is al lange tijd bezig met het in kaart brengen van de mogelijkheden die bodem-enting bieden voor de teelt van gewassen in Nederland. Vanuit algemene interesse naar professionele toepassing in de agrarische sector, waarbij hij constateert dat de mogelijkheden die de natuur ons biedt veel groter zijn dan we denken en leren.

 
  Pieter van der Valk, melkveehouder Mts Van der Valk
   
Arie de Jong

Arie de Jong, relatiebeheerder Van Oers Agro

Arie de Jong is sinds 14 mei 1998 werkzaam bij Van Oers Agro. Momenteel bekleedt hij de rol van relatiebeheerder in de agrarische branche voor het accountantskantoor dat voornamelijk actief is in zuid-west Nederland. Als relatiebeheerder is Arie gespecialiseerd in de mestwetgeving en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Zo verzorgt hij onder andere subsidieaanvragen POP 3 en EIA, MIA/VAMIL. Zijn interesse voor de agrarische sector komt mede door zijn achtergrond. Arie is namelijk opgegroeid op een gemengd bedrijf (melkvee/varkens) in het veenweidegebied bij Gouda, waar zijn familie nog steeds verschillende agrarische bedrijven uitbaten. Door zijn natuurlijke band met de sector is hij vooral geïnteresseerd in de wet- en regelgeving waaraan de landbouwsector moet voldoen.

Tijdens de Agri Duurzaamheidsdag zal Arie jullie meenemen in de fiscale mogelijkheden, de regels en de effecten van het gebruik van MIA/VAMIL.  

 

 

 


 

De Agri Duurzaamheidsdag wordt mede mogelijk gemaakt door onze trotse partners:

Prowind
Hanskamp van laar
Wildkamp
Rabo Agriton Bosch Beton WES