header

 

Sprekers

Opening Agri Duurzaamheidsdag:

rob van brouwershaven

Dr. Rob Brouwershaven, kwartiermaken programmadirecteur Implementaire Visie LNV

Rob van Brouwershaven is per 19 november 2018 benoemd tot kwartiermaker programmadirecteur Implementatie Visie LNV bij het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. Hij blijft daarnaast binnen LNV de komende tijd verantwoordelijk voor de portefeuille Klimaat. Drs. R.P. (Rob) van Brouwershaven is sinds 2015 directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit bij het ministerie van LNV. Daarvoor was hij onder andere directeur Natuur & Biodiversiteit bij het toenmalige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Hij begon zijn loopbaan bij het ministerie van OCW.

 

Trends & Innovatie theater:

pieter van geel Pieter van Geel, voormalig staatsecretaris en voorzitter landbouwtafel in het klimaatberaad
   
ruud huirne Ruud Huirne, speciaal adviseur Food & Agri Rabobank en ondernemer Bio Energy
   
maurits groen

Drs. Maurits Groen, mauritsgroen•mgmc

Maurits Groen raakte tijdens zijn studie politicologie bevlogen over de milieu- en ontwikkelingsproblematiek. Was ruim vier jaar hoofdredacteur van het blad Milieudefensie. Richtte daarna een milieucommunicatie-adviesbureau op (het huidige mauritsgroen•mgmc), werkte voor radioprogramma ‘Vroege Vogels’ en tv-programma ‘Puur Natuur’. Was in de tachtiger en negentiger jaren direct betrokken bij het eerste Nationaal Milieubeleidsplan. Sinds enkele jaren (co-)initieert mauritsgroen•mgmc zelf ook nieuwe bedrijven op duurzaamheidsgebied. Hij was mede-oprichter van de volgende duurzame bedrijven: Do The Bright Thing, Greenem, WAKA WAKA en Kipster.

   
herman docters van leeuwen

Herman Docters van Leeuwen, programma manager Agroketens SMK/Maatlat Duurzame Veehouderij

Herman Docters van Leeuwen is sinds 1999 werkzaam bij SMK. Als Programma Manager agroketens is hij verantwoordelijk voor On the way to PlanetProof dierlijke sectoren((vleesvee, zuivel), de Barometer Duurzame Bakkerij & Zoetwaren en de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Ook is hij intensief betrokken bij de ontwikkeling en beheer van de Maatlat Duurzame Veehouderij & Aquacultuur en de Maatlat Schoon Erf. Eerder ontwikkelde hij het certificatieschema Groen Label Kas. Hij adviseert overheden en bedrijven over verduurzaming (bijvoorbeeld: randvoorwaarden rondom bv pacht,  duurzaamheidstoetsing projecten en maatschappelijke verantwoord inkopen).
In de afgelopen jaren was Herman als secretaris ruim 10 jaar intensief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van agrarisch natuurbeheer en het Groenfonds voor 'groene en blauwe diensten' bij de agrarische natuurvereniging Vockestaert in Midden-Delfland. 

 

 

elie lemkes straver

Drs. Elie P.J. Lemkes-Straver,  lector duurzaam produceren in de agrofoodsector HAS

Elies Lemkes-Straver is vanaf 1 februari 2018 de lector van het nieuwe lectoraat Duurzaam Produceren in de agrofoodsector. Elies heeft in haar functies als algemeen directeur ZLTO en daarvoor van Brainport veelzijdige ervaring opgebouwd in zowel de agrofoodsector als met de sectoren hightech en design. De samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, het leggen van verbindingen tussen sectoren en met de maatschappij en open innovatie vormen hiervoor een belangrijke basis die voor het lectoraat duurzaam produceren belangrijk is.

   
dirk strijker

Dirk Strijker, Mansholtleerstoel Rijksuniversiteit Groningen

Dirk Strijker (1953) is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. In het kader van de Mansholtleerstoel is hij hoogleraar plattelandsontwikkeling. Hij is landbouweconoom en gepromoveerd op een studie naar regionale verschillen in de Europese landbouw.
Strijker publiceert als wetenschapper over landbouweconomie en -politiek, plattelandsvraagstukken, krimp en de relatie tussen landbouw en samenleving. Hij was vele jaren columnist bij het Dagblad van het Noorden. Als landbouwdeskundige wordt hij regelmatig geraadpleegd door de pers.

   

Workshops Subsidies & Wetgeving:

kees anker

Kees Anker, Nationaal Coördinator EIP-Agri / Netwerk Platteland Regie Bureau POP

Kees Anker is werkzaam bij het Regiebureau POP in Utrecht. Dit bureau ondersteunt de provincies en LNV bij de uitvoering van POP3. Kees houdt zich o.a. bezig met het informeren van het netwerk over de mogelijkheden van POP3 en het ondersteunen van de POP-projecten in uitvoering. Hij is vooral aanspreekbaar op het onderwerp Innovatie in de landbouw.

 

 


 

Strobaalsessies:

peter van der avoird

Peter van der Avoird, kweker Van der Avoird Trayplant

Bij Van der Avoird Trayplant in Bavel (N-Br.) staan niet de aardbei en de framboos centraal. “Bij ons draait het om onze mensen”, zegt Peter van der Avoird. “Als zij het naar hun zin hebben, dan presteren ze beter. En dan komt het product vanzelf.” 36 hectare productie op 5 locaties en 34 medewerkers in vaste dienst en wisselend aantal losse krachten, oplopend tot 400 medewerkers in het seizoen

   
hans verhoeven

Hans Verhoeven, varkenshouder De Hoeve Innovatie en Keten Duurzaam Varkensvlees

Hans Verhoeven heeft samen met zijn vrouw Diny een gesloten varkensbedrijf in Valkenswaard. In 1997 startte hij Keten Duurzaam Varkensvlees. Nu runt Hans naast zijn boerderij samen met zijn twee compagnons de Hoeve Certificering en de Hoeve Innovatie. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor de certificering, innovatie en ontwikkeling van het eisenpakket van Keten Duurzaam Varkensvlees. Daarnaast fungeert de boerderij van Hans als demobedrijf voor KDV. Alle innovaties en ontwikkelingen worden hier eerst getest voordat ze bij alle varkenshouderijen van de keten worden toegepast.

   
marieke louwes

Marieke Louwes, Bio Goat Meat

Het verhaal van Pronkjewail, de biologische melkgeitenhouderij van Rien en Marieke Louwes, is niet alledaags. Rien groeide op in een dorp en Marieke op een melkveebedrijf. Na hun studie gingen ze beiden aan de slag in de agrarische sector, Rien in de voersector, Marieke in de agrarische marketing en communicatie. Maar de wens om zelf agrarisch ondernemer te worden met een biologisch geitenbedrijf bleef. In 2015 kochten ze een voormalig leghennen en melkveebedrijf en bouwden dit om tot geitenbedrijf. Inmiddels is Pronkjewail een boerderij met 900 biologische melkgeiten en 200 lammeren. Marieke werkt als hoofd marketing en communicatie bij DLV Advies en is secretaris en woordvoerder van Bio Goat Meat.

   
jasper roubos

Jasper Roubos, akkerbouwer het groene Hart

Jasper is 34 jaar oud en vanaf zijn 19e al werkzaam in de firma van ouders, een akkerbouwbedrijf met een loonwerk tak. Op zijn 25e heeft hij het bedrijf overgenomen, van ouders en runt het nu samen met vrouw en 2 kinderen van 5 en 8 jaar oud.
Vanaf middelbare school heeft hij veel interesse in de ‘wereld’ en hoe we er als mens mee omgaan. Hij heeft veel tijd buiten de sector gewerkt en altijd geïnspireerd geweest hoe ver burgers van de natuur af staan en makkelijk consumeren.  In 2014 hij gevraagd door Bayer Cropscience om Het Forward Farm project te starten op de Boerderij. Door dit project is alles in sneltreinvaart gegaan; jaarlijks 1500 bezoekers op zijn bedrijf, waarbij hij veel kennis opdoet. 
Één ding is echt belangrijk: blijven kijken wat echt duurzaam én praktich is!

 

 

jan pieter van tilburg

Jan Pieter van Tilburg, melkveehouder Zandhoeve Holsteins

De melkveestal van Jan Pieter van Tilburg in het Groningse Hellum is de meest energiezuinige stal van Europa. Het familiebedrijf met 110 koeien loopt daarmee vooruit op wetgeving die vanaf 2020 gaat gelden, zo maakt de Rijksoverheidsdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bekend. De veehouder investeerde om de energierekening omlaag te krijgen wat vervolgens jaarlijks oplevert. Zandhoeve Holsteins streeft naar een stroomverbruik van circa 20 kilowattuur per 1.000 kilo melk. 

 

 

 

robert nijkamp

Robert Nijkamp,  Windstreekstal

Robert Nijkamp heeft met zijn vrouw Renate en hun drie kinderen een bedrijf met rundvee en vleeskuikens. De Windstreekstal is hun derde kuikenstal. Bij een scharrelbezetting (12,5 kuikens per vierkante meter) kunnen er 26.000 kuikens in. Het idee voor de duurzame stal komt uit het project Pluimvee met Smaak van Wageningen UR. Nijkamp heeft zo’n zes jaar aan de ontwikkeling en bouw van deze stal gewerkt. In november 2015 werd de stal officieel geopend.

   

 Partners

cssdacomenergie kenniscentrumhasministerieregiebureau popsmkTNOvollegrondsgroentenet

 

 

Mediapartners


boerderij  groenten en fruit  pluimveehouderij  trekker magazine